Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2021-11-22

 Audience seats will be offered in a side hall at Bergsgatan 50 during the period November 23–29, 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-11-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om andelar i ett bolag som upplösts efter en ansökan om s.k. strike off i Caymanöarna kan anses avyttrade genom likvidation.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn.

2021-11-22

 

Lycksele tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål som gällt bland annat grov våldtäkt mot barn och våldtäkt mot barn.

En man var åtalad för ett stort antal sexuella övergrepp mot en målsägande. Mannen medgav att han hade haft visst sexuellt umgänge med målsäganden, men inte innan hon fyllt 15 år. Mannen menade också att han inte i lagens mening var målsäganden närstående.

Mannen dömdes för bland annat i vart fall 18 grova våldtäkter mot barn...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer EU-parlamentariker för sexuellt ofredande

2021-11-22

 EU-parlamentarikern var åtalad för att ha tagit en kvinnlig partikamrat på brösten. Det påstods ha hänt på en fest på ett hotellrum i Nacka under en valkonferens i mars 2018. Efter att Jönköpings tingsrätt frikänt mannen överklagade åklagaren domen till Göta hovrätt, som i dag har dömt mannen för sexuellt ofredande

Share Öppna i ny flik

Domstolarnas nätverk fungerar igen

2021-11-19

 Delar av Sveriges Domstolars nätverk har under fredagen legat nere, på grund av ett fel hos nätleverantören som uppkommit i samband med ett rutinmässigt underhållsarbete. Domstolarnas webbplatser är återigen uppe och domstolarna går också att nå via mejl.

Share Öppna i ny flik

Region Örebro får ta betalt för hörapparater

2021-11-19

 Det strider inte mot lag att ta ut avgifter för hörselhjälpmedel. Det har Kammarrätten i Göteborg nu slagit fast i en dom.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en sjuttonåring för mord och mordförsök i Biskopsgården

2021-11-19

 Sjuttonåringen döms mot sitt nekande för att ha dödat polismannen Andreas Danman och för att ha försökt döda en person med koppling till gängkonflikten i Biskopsgården till fängelse i åtta år.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-18

 Regeringen har den 18 november 2021:

Share Öppna i ny flik

En främmande stat ansågs inte vara immun mot verkställighet i marknadsnoterade aktier

2021-11-18

 Vissa företag och personer som gjort investeringar i Kazakstan fick rätt till skadestånd av Kazakstan enligt en skiljedom. Investerarna begärde verkställighet i Sverige i bland annat marknadsnoterade aktier som fanns i en depå hos en bank. Tillgångarna utmättes. Kazakstan överklagade utmätningen och invände att tillgångarna inte tillhörde Kazakstan, utan dess centralbank, samt att tillgångarna inte fanns i Sverige. Kazakstan invände också att staten hade folkrättslig immunitet mot verkställighet i tillgångarna. Högsta domstolen har prövat immunitetsinvändningen och bedömt att immunitet inte fö...

Share Öppna i ny flik

Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp

2021-11-18

 Domen i mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn skjuts upp till måndagen den 22 november 2021 klockan 11.00.