Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättshavare fick stå för kostnaden att spackla och måla sitt innertak efter läckage från yttertaket

2019-12-23

 Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till den närmare gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet.

Share Öppna i ny flik

Fotbollssupporter får tillträdesförbud

2019-12-23

 En supporter som hade begått en misshandel vid en tidigare fotbollsmatch får tillträdesförbud för kommande fotbollsmatcher. Förbudet ska gälla i ett år.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-23

 Åklagaren har väckt åtal mot en 25-årig man för bl.a. människorov och två fall av synnerligen grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-12-23

 En förvaltningsrätt var inte domför med en lagfaren domare ensam i ett socialförsäkringsmål. Målet har visats åter till förvaltningsrätten för ny behandling.

Share Öppna i ny flik

En man döms för att ha orsakat en explosion på Adelgatan den 11 juni 2019

2019-12-23

 Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot två män som var åtalade för allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat en explosion vid entrén till Adelgatan 2 den 11 juni i år. En av männen döms för allmänfarlig ödeläggelse, narkotikabrott och trafikbrott till fängelse 3 år. Mannen ska också betala skadestånd för de skador som uppkom av explosionen. Den andra mannen frikänns från åtalet, men fälls för annan brottslighet.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms för omfattande verksamhet med narkotikaklassat läkemedel

2019-12-23

 Tingsrätten har idag dömt fyra män för inblandning i en verksamhet som rör smuggling och vidareförsäljning av stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet Pregabalin. Pregabalin är ett preparat som används bl.a. mot epilepsi, neuropatisk smärta och ångestsyndrom. Det klassades som narkotika i Sverige den 24 juli 2018. Ännu saknas det fast praxis beträffande farlighetsbedömningen. - Vi har bedömt att straffvärdet av Pregabalin närmast kan jämföras med cannabis, Tramadol och vissa bensodiazepiner, säger rådmannen Martin Sunnqvist.

Share Öppna i ny flik

Rättegången gällande mord i köpcentret Nordstan den 19 juli 2019 är avslutad

2019-12-20

 Huvudförhandlingen i målet avslutades den 20 december 2019 efter två förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 30 december 2019 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sanktionsavgift m.m.

2019-12-20

 Fråga om ingripande enligt lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning när en anmälan om en transaktion, som skulle ha gjorts senast tredje affärsdagen efter det att transaktionen genomfördes, gjorts efter denna dag men före den fjärde affärsdagen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgöranden från EU-domstolen i två mål rörande förhandsbesked om inkomstskatt. Efter att EU-domstolen har meddelat domar i målen har Högsta förvaltningsdomstolen undanröjt förhandsbeskeden och avvisat ansökningarna.

Share Öppna i ny flik

En person häktas för två mord och grov mordbrand i Tumba

2019-12-20

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för två mord och grov mordbrand den 18 december 2019 på Vedstigen i Tumba, Botkyrka kommun.