Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

DOM I STÖRRE EKOMÅL

2019-05-28

 Örebro tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mellan Ekobrottsmyndigheten och sju tilltalade. Huvudförhandlingen i målet pågick under 23 huvudförhandlingsdagar och domen är på drygt 400 sidor. I domen prövar tingsrätten åtal avseende bedrägerier, grova bokföringsbrott, näringspenningtvätt-grovt brott och brott mot aktiebolagslagen

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot sju personer i målet om försök till synnerligen grovt narkotikabrott i Fredriksberg

2019-05-28

 Vid Falu tingsrätt har i dag åtal väckts mot flera personer i ett uppmärksammat mål om försök till synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen börjar onsdagen den 5 juni.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord i Segeltorp

2019-05-28

 Åtal i målet väcktes idag den 28 maj 2019. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 12 juni 2019. Den sista huvudförhandlingsdagen är planerad till den 20 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål angående mord i Enskededalen

2019-05-27

 Åtal har idag väckts vid Södertörns tingsrätt beträffande mord den 16 december 2018 i Enskededalen.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätt dömer tre personer för grov våldtäkt i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm

2019-05-27

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål om grov våldtäkt. Tre män döms enligt den nya sexualbrottslagen som bygger på frivillighet. Två av dem döms till fängelsestraff medan den tredje döms till rättspsykiatrisk vård.

Share Öppna i ny flik

Färdtjänstnämnden har inte haft rätt att begränsa antalet resor

2019-05-27

 Färdtjänstnämnden har gjort gällande att begränsningen av antalet färdtjänstresor varit ett politiskt beslut som inte går att överklaga enligt färdtjänstlagen. Idag har förvaltningsrätten i de första fyra av ett flertal mål bedömt att individuella och överklagbara beslut har fattats för varje klagande genom det informationsbrev som nämnden skickat ut. Färdtjänstnämnden har inte visat att det...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-05-27

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att bevilja ekonomiskt bistånd för en tandläkarundersökning som redan har genomförts.

Share Öppna i ny flik

En samlad lista över namnen på Högsta domstolens avgöranden

2019-05-27

 De namn som Högsta domstolen ibland ger sina avgöranden har hittills endast funnits lätt åtkomliga om avgörandet meddelats 2017 eller senare. Nu finns en samlad lista över samtliga namn – även avseende äldre avgöranden – publicerad på webbplatsen.

Share Öppna i ny flik

Mordet i Moholm

2019-05-27

 Skaraborgs tingsrätt dömde i februari en man för mord m.fl. gärningar till 18 års fängelse. Även hovrätten dömer nu den åtalade mannen för mord. Hovrätten, som friar mannen från ansvar för en av de övriga åtalade gärningarna, fastställer tingsrättens straff på 18 års fängelse. Två av hovrättens ledamöter är dock skiljaktiga och vill bestämma straffet till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar om fortsatt föredragning i målet om Preemraff i Lysekil

2019-05-24