Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort

2019-06-19

 Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Share Öppna i ny flik

28-årig kvinna döms till fängelse för mordbränder

2019-06-19

 Kristianstads tingsrätt dömer en 28-årig kvinna till fängelse i tre år och tio månader för två fall av mordbrand. Mordbränderna inträffade i ett naturområde nära kvinnans bostad i Åhus sommaren 2018. Kvinnan var åtalad för fler fall av anläggande av bränder men frikänns på de åtalspunkterna.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om avkastningsskatt och kupongskatt

2019-06-19

 Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att det i vissa fall inte är förenligt med unionsrätten att ta ut kupongskatt på aktieutdelningar som lämnas till utländska livförsäkringsföretag.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-06-19

 Regeringen har den 19 juni utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetstaxering och ersättning för kostnader

2019-06-19

 Byggnader som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnader och därför vara undantagna från skatte- och avgiftsplikt vid fastighetstaxeringen.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat ett mål om människorov

2019-06-19

 Människorov är en kvalificerad form av olaga frihetsberövande och innebär att gärningsmannen tar makt över och för bort eller spärrar in offret i syfte att t.ex. skada eller pressa på pengar. Straffet är fängelse i lägst fyra år och högst 18 år eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i högst 6 år. Målet gällde framför allt vad som påverkar allvaret i ett människorov.

Share Öppna i ny flik

En person som gjort sig skyldig till våldsbrott mot sin sambo och hennes barn har utvisats på grund av risk för fortsatt brottslighet

2019-06-19

 En man som hade vistats drygt fyra år i Sverige dömdes för våldsbrott till fängelse i tre månader. Trots att han var tidigare ostraffad har Högsta domstolen beslutat om utvisning med hänsyn till att våldsbrott i nära relationer är en typ av brott där det erfarenhetsmässigt finns risk för återfall.

Share Öppna i ny flik

Tilltalad i målet avseende mord i Enskededalen den 16 december 2018 försatt på fri fot

2019-06-19

 Efter fortsatt enskild överläggning beslutade tingsrätten den 18 juni 2019 att den tilltalade i målet beträffande mordet i Enskededalen den 16 december 2018 ska försättas på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg samt ersättning för kostnader

2019-06-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att det inte finns förutsättningar för att med stöd av korrigeringsregeln efterbeskatta ett bolag på grund av oriktig prissättning.

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord och brott mot griftefriden

2019-06-18

 Åklagaren har idag väckt åtal mot tre personer för mord, medhjälp till mord samt brott mot griftefriden. Rättegången kommer att inledas den 25 juni 2019 och beräknas pågå i en vecka.