Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupongskatt

2019-05-15

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725--3727-18,...

Share Öppna i ny flik

Huvudman frias från åtal för grovt koppleri

2019-05-15

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett större mål som handlar om bl.a. grovt koppleri, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn och köp av sexuell tjänst. Genom domen frikänns den man som pekats ut som huvudman från misstanken om grovt koppleri och två fall av grov våldtäkt.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten prövar inte Staffanstorps kommuns överklagande rörande ordningsvakter

2019-05-14

 Förvaltningsrätten i Malmö har idag avgjort två mål där Staffanstorps kommun ansökt hos Polismyndigheten om att ordningsvakter ska få tjänstgöra inom vissa områden i kommunen. Polismyndigheten tillämpar en ordning där förhandsbesked lämnas om ”förordnandeområde” och där prövade platser, vid bifall, förs upp på en ”LOV3§-förteckning”. Förvaltningsrätten finner i dagens beslut att denna ordning...

Share Öppna i ny flik

Information rörande uppmärksammad fråga avseende den i Wikileaks engagerade JA

2019-05-14

   Åklagarmyndigheten har vid en presskonferens igår meddelat att förundersökningen avseende JA återupptas och att en häktningsframställan kommer att ges in till Uppsala tingsrätt.   Tingsrätten har ännu inte fått in någon häktningsframställan.   Tingsrätten kommer på denna plats meddela om en häktningsframställan lämnas in till tingsrätten samt lämna löpande information i pressmeddelanden.     ...

Share Öppna i ny flik

Information about a question that has been noted concerning a man involved in Wikileaks, JA

2019-05-14

   Yesterday, at a press conference, the Swedish Prosecution Authority announced that the preliminary investigation concerning JA has been reopened and that the prosecutor will apply for a detention order at Uppsala District Court.   The prosecutor has not yet applied for a detention order.   Uppsala District Court will publish more information, as soon as it is available, in a press release...

Share Öppna i ny flik

Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen enligt vapenlagen om anslagsenergin är minst 0,2 joule

2019-05-14

 Airsoftvapen är effektbegränsade skjutvapen som ofta är repliker av riktiga handeldvapen. De används bl.a. i spelet airsoft som påminner om paintball. Skjutvapnen drivs av gas, kolsyra, luft eller fjäder och projektilerna är vanligen plastkulor som är 6 mm i diameter.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det stora narkotikamålet flyttas till Helsingborg

2019-05-14

 Rättegången i det stora narkotikamålet kommer från och med augusti månad att hållas i Helsingborg.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling med påstående om brott mot äldre inleds

2019-05-13

 Åklagaren har väckt åtal mot tre misstänkta personer rörande ett flertal påståenden om bland annat grov stöld, grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri. Huvudförhandlingen inleds i Uddevalla Tingsrätt den 15 maj kl.8.30 i Sal 1.

Share Öppna i ny flik

Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-13

 Domen i det så kallade Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-05-10

 Regeringen har den 9 maj 2019