Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-12-10

 Oproportionerligt att inte förlänga uppehållstillstånd till doktorand som gjort framsteg i studier utomlands.

Share Öppna i ny flik

Legitimation för läkare återkallas

2019-12-10

 Legitimationen återkallas på grund av att läkaren har varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-12-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked om inkomstskatt och avvisat ansökningen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-12-10

 I veckans blogginlägg skriver domaren Daniel Eriksson om vad som händer när den som ska komma till domstolen väljer att inte komma.

Share Öppna i ny flik

Ny publikation: Rättshjälp och taxor 2020

2019-12-10

 Rättshjälp och taxor 2020 finns nu tillgänglig. Publikationen kommer enbart att finnas i digitalt format.

Share Öppna i ny flik

Värdegränsen för ringa stöld vid butikstillgrepp höjs till 1 250 kr

2019-12-10

 Ett stöldbrott bedöms som ringa stöld (tidigare snatteri) om brottet med hänsyn till värdet av det som tagits och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Vid butikstillgrepp är värdet av det tillgripna i allmänhet avgörande för rubriceringen. Sedan 2009 har en värdegräns på 1 000 kr tillämpats. Högsta domstolen har kommit fram till att den värdegräns som i rättspraxis tillämpas vid butikstillgrepp ska höjas till 1 250 kr.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-12-10

 En anläggning för lek, sport och rörelse riktad till barn och ungdomar har inte ansetts vara en sådan idrottsanläggning som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-10

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och bygglagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-09

 Sekretess har inte hindrat att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer kvinna för grovt förtal av journalist

2019-12-09

 Tingsrätten har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en manlig journalist. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr.