Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande

2019-09-25

  Uppskjuten dom Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp. Tingsrätten har idag, med ändring av vad som tidigare bestämts, beslutat att domen kommer att meddelas den 27 september 2019 kl. 11.00. Kontaktpersoner Lars Magnusson Rådman 016-40 30 300 eskilstuna.tingsratt@dom.se Målnummer    

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-09-25

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om fastställelse av arbetsplan för anläggande av väg.

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-25

 Dom i mål om mordet i Kvarnsveden är uppskjuten och kommer att meddelas den 4 oktober kl. 14:00.

Share Öppna i ny flik

Återkallelse av restaurangs serveringstillstånd var en allt för ingripande åtgärd

2019-09-25

 Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i ett mål rörande återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-09-24

 En försäkrad som är arbetslös omfattas av rätten till förebyggande sjukpenning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2019-09-24

 Fråga om för vilken tid som förebyggande sjukpenning kan lämnas.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål B 247-19 ang. mord och försök till mord

2019-09-24

 2 oktober 2019, 09.00–16.30Yrkanden, inställning, sakframställningar och förhör med målsägande 4 oktober 2019, 08.30–16.30Förhör med målsägandena och den tilltalade 8 oktober 2019 08.30–16.30Förhör med vittnen 10 oktober 2019 08.30–16.30Förhör med vittnen 11 oktober 2019 08.30–16.30Reservdag 14 oktober 2019 08.30–16.30Övriga brottsmisstankar mot den tilltalade (B 1605-19) 16 oktober 2019 08.30–16.30Personalia och slutanföranden 21 oktober 2019 08.30–16.30Reservdag

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-09-24

 En utlänning kan beviljas fortsatt uppehållstillstånd på grund av arbete även om det inte är utrett att personen fått lagstadgade semesterförmåner under tidigare tillståndsperioder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om företrädaransvar

2019-09-23

 En företrädare för en juridisk person har ansetts kunna bli betalningsskyldig för överskjutande ingående mervärdesskatt även om företrädaren inte personligen lämnat oriktiga uppgifter.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2019-09-23

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skada till följd av ett olycksfall som inträffat i samband med en friskvårdsaktivitet under arbetstid utanför arbetsplatsen ska anses vara en arbetsskada. (Mål nr 2069-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3124-18).