Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya rutiner för utskick

2019-09-11

 Beslut om ej beviljade prövningstillstånd skickas med e-post

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-10

 Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord i Uppsala

2019-09-10

 Hovrätten har i dag fastställt Uppsala tingsrätts dom i ett mål om mord vid sjön Lafsen i oktober 2017.

Share Öppna i ny flik

En kvinna som är misstänkt för anstiftan till mord på en advokat har släppts vid häktningsförhandling

2019-09-09

 Tingsrätten har i dag ogillat åklagarens häktningsyrkande mot en kvinna, som är misstänkt för anstiftan till mord i Stockholm den 6 september 2019 (mål B 11982-19). Kvinna har försatts på fri fot.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i ett mål om bl.a. försök till mord och skickar tillbaka målet till tingsrätten

2019-09-06

 Hovrätten har på grund av att en av tingsrättens nämndemän har sovit under en del av huvudförhandlingen skickat tillbaka ett mål till tingsrätten för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Ett barn ska inte överflyttas till sin pappa i Belgien

2019-09-06

 En svensk kvinna som flyttade till Belgien fick där ett barn i juni 2015 tillsammans med en belgisk man. I januari 2018 åkte kvinnan och barnet till Sverige för att vistas här. I december 2018 ansåg mannen att kvinnan olovligen höll kvar barnet i Sverige och ansökte om att barnet skulle överflyttas till honom. Högsta domstolen har funnit att barnet i december 2018 hade hemvist i Sverige och har...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattetillägg m.m

2019-09-06

 Fråga om underlaget för skattetillägg ska beräknas med beaktande av den ingående skatten (Mål nr 774-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 593-18).

Share Öppna i ny flik

Extra förhandlingsdag i det s.k. Casinomålet

2019-09-06

 Åklagarna har kompletterat förundersökningen i målet. Åklagarna kommer med anledning av detta att måndagen den 9 september kl. 09.00, hålla kompletterande sakframställan. Därefter kommer förhör med huvudmannen att hållas. Förhandlingen denna dag kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Förhandlingen kommer sedan att fortsätta i Uppsala tingsrätt den 10 september enligt tidigare...

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-09-05

 Dom i mål nr B 2907-18 beträffande åtal för mord på Galléengatan i Eskilstuna den 15 oktober 2018 skjuts upp.

Share Öppna i ny flik

En innehavares egen arbetsinsats ska beaktas vid värdering av en enskild firma enligt avkastningsvärdemetoden

2019-09-05

 En kvinna drev restaurangrörelse i en pizzeria. Hon sades upp från den lokal där rörelsen drevs vilket ledde till att pizzerian fick läggas ned. Hon krävde då ersättning för rörelsens värde. Hyresvärden menade att hennes egen arbetsinsats skulle beaktas vid beräkningen och ville därför inte betala mer än lagens minimiersättning.