Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mord på hustrun gav livstids fängelse

2021-07-14

 2020 trädde nya bestämmelser om straffet för mord i kraft. Syftet är att livstids fängelse ska utdömas i större utsträckning än tidigare. Under våren 2021 har Högsta domstolen tagit ställning till flera mål där de nya bestämmelserna har aktualiserats. I det senaste målet har domstolen prövat bl.a. hur bestämmelserna ska tillämpas vid mord på nära anhöriga.

Share Öppna i ny flik

Stort antal personer dömda för allvarlig nätverksbrottslighet

2021-07-14

 Tingsrätten har idag dömt ledaren för Vårbynätverket till fängelse i 17 år och 10 månader. Ytterligare 26 personer har dömts för allvarlig brottslighet, som begåtts inom nätverk eller haft koppling till nätverkskriminalitet under våren 2020. Majoriteten av brotten har haft koppling till Vårbynätverket.

Share Öppna i ny flik

Uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund

2021-07-13

 En advokat har varit offentlig försvarare i brottmål där de tilltalade varit häktade med restriktioner. Han har vid två tillfällen handlat i strid med restriktioner som hade meddelats hans klienter. Han har därför uteslutits ur Advokatsamfundet.

Share Öppna i ny flik

Tilltalad fick inte ersättning för värderingsintyg

2021-07-13

 En tilltalad i brottmål som var åtalad för grovt häleri anlitade en egen värderingsman för att han tyckte att åklagaren hade värderat hälerigodset till ett för högt belopp. Högsta domstolen har avslagit hans begäran om ersättning för värderingskostnaden, trots att åklagaren inte kunde bevisa sitt påstående om godsets värde.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut rörande skidanläggning i Skorvdalen/Örndalen

2021-07-13

 Mark- och miljödomstolen har bedömt att verksamhet med etablering av ny skidanläggning i Skorvdalen står i strid med förbudsbestämmelser i artskyddsförordningen (2007:845). Detta eftersom verksamheten ska bedrivas inom ett fortplantingsområde för kungsörn. Domstolen upphäver därför länsstyrelsens beslut.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för det s.k. julmordet

2021-07-13

 Tingsrätten har idag dömt en 32-årig man till livstids fängelse för mordet på en 28-årig man i december 2020.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om påstått våldsamt upplopp inleds tisdagen den 13 juli 2021

2021-07-09

 Åklagaren har den 24 juni 2021 väckt åtal mot elva personer som påstås ha deltagit i våldsamt upplopp i Hjällbo fredagen den 28 maj 2021. Rättegången inleds tisdagen den 13 juli 2021 och pågår under fyra dagar.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-09

 En utlänning som utvisats av allmän domstol på grund av brott och som därefter ansöker om asyl kan ha rätt till offentligt biträde vid prövningen hos Migrationsverket.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för man och kvinna som utsatte barn för sexuella övergrepp (mål B 2124–20)

2021-07-09

 Kalmar tingsrätt har idag meddelat dom i det omfattande mål där en man och en kvinna åtalats för en stor mängd grova våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot två små barn. Mannen döms för bland annat 181 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 13 år och 6 månader. Kvinnan döms för bland annat 14 fall av grov våldtäkt mot barn och grovt barnpornografibrott till fängelse i 8 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-07-08

 Återkallelse av alternativ skyddsstatusförklaring vid ändrade personliga förhållanden.