Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har meddelat dom i mål om dödsolycka på Öland år 2020

2022-10-19

 Hovrätten dömer en man efter den tragiska olyckan på Öland sommaren 2020. Men till skillnad från tingsrätten anser hovrätten inte att brotten ska bedömas som grova. I stället för fängelse får mannen villkorlig dom och böter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

 Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning under stödperioden har för bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

2022-10-18

 Fråga om återkrav av stöd vid korttidsarbete och vilken betydelse beslut om vinstutdelning före stödperioden har för bedömningen.

Share Öppna i ny flik

Utvärderingsmodell med prisgräns är oförenlig med reglerna för offentlig upphandling

2022-10-18

 Pressmeddelande: Vid upphandling av varor och tjänster får de anbud som har lämnats inte rangordnas på så sätt att en anbudsgivare inte får någon fördel av att offerera priser under en viss prisnivå.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-10-18

 Det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om förenklad delgivning med e-post

2022-10-18

 Högsta domstolen har i ett avgörande tagit ställning till när e-post kan användas vid förenklad delgivning.

Share Öppna i ny flik

Ersättning till distansförsvarare

2022-10-18

 Ersättning för tidsspillan och utlägg ska tillerkännas en distansförsvararare upp till den nivå som motsvarar en schablon för vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till. Högsta domstolen har i ett avgörande i dag uttalat sig om hur schablonen närmare ska tillämpas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-10-18

 Med lagens nuvarande uppbyggnad kan inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter beviljas när utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dom i Hjulstamålet

2022-10-18

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om mord, mordförsök och grova vapenbrott i Hjulsta med koppling till kriminella nätverk.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två personer för brott mot lagen om meddelarskydd

2022-10-18

 Tingsrätten meddelade idag dom i målet där tre personer på ett vårdbolag åtalats för brott mot lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Tingsrätten dömer två av personerna och frikänner en tredje.