Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-12-12

 Regeringen har den 12 december 2018

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag inte utgör ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten i inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-12-11

 Bedöms brott som begås under alkohol- eller narkotikapåverkan annorlunda?

Share Öppna i ny flik

Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

 Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Share Öppna i ny flik

Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

 Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-11

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-12-11

 Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Share Öppna i ny flik

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

2018-12-10

 Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.

Share Öppna i ny flik

Mordrättegång

2018-12-10

 Åklagaren har den 23 november 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man för mordet i Torup. Åklagaren har även väckt åtal för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-10

 Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.