Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hävda häktningar för mord

2019-02-18

 Åklagaren har hävt häktningarna beträffande de fyra personer som tidigare häktats som skäligen misstänkta för mord den 8 februari 2019 på Klövervägen i Norsborg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-02-18

 Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag.

Share Öppna i ny flik

Ändrad huvudförhandlingsplan i målet om mord på en ung kvinna i Hökarängen

2019-02-18

 Av huvudförhandlingen återstår två dagar. Måndagen den 18 februari 2019 kommer ett sista vittnesförhör att hållas och den tilltalades personliga förhållanden gås igenom. Pläderingarna i målet kommer att äga rum fredagen den 22 februari 2019 kl. 9.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2019-02-18

 Ansökan om resning Migrationsöverdomstolens beslut 2019-01-22 i mål nr UM 21454-18.

Share Öppna i ny flik

Böter för brott mot luftfartslagen

2019-02-18

 En person som, i syfte att stoppa en utvisning till Afghanistan, inte följt vad kaptenen på flygplanet bestämt om ordningen ombord döms för brott mot luftfartslagen till dagsböter.

Share Öppna i ny flik

Stockholms tingsrätts verksamhetsberättelse 2018

2019-02-15

 Tingsrätten har nu beslutat verksamhetsberättelsen för 2018 av vilken bland annat framgår att tingsrätten nått målet när det gäller omloppstider för tvistemål, att fler mål avgjorts 2018 än 2017 och att omloppstiderna för familjemål har minskat. När det gäller omloppstider för brottmål har tingsrätten nästan nått målet, och bedömningen är att målet kommer att nås under den inledande delen av 2019.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. meddelas kl. 11.00 den 8 mars 2019

2019-02-15

 Solna tingsrätt har idag avslutat huvudförhandlingen i mål om förberedelse till terroristbrott m.m. där sex personer står åtalade.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt

2019-02-15

 Förhandsbesked om kupongskatt och inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Verdict of acquittal in the Telia court case

2019-02-15

 Stockholm District Court has today given its verdict in the so called Telia court cases. The defendants are acquitted from all charges. The reasons for the verdict are mainly that it has not been proven that alleged bribes have been given to someone who belongs to the circle of persons who, according to applicable law, could be made liable for taking bribes, which is a prerequisite for criminal...

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i Teliamålet

2019-02-15

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i Teliamålen. De tilltalade frikänns på samtliga åtalspunkter. Skälen för det är i huvudsak att det inte är bevisat att påstådda mutor tillfallit någon som tillhör den krets av personer som enligt tillämplig lag kunde göras ansvarig för mutbrott, vilket är en förutsättning för ansvar. Eftersom brott inte har kunnat styrkas har även förverkandeyrkandet...