Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2021-02-03

 

Fråga om Försäkringskassan har haft rätt att neka utbetalning av assistansersättning till en försäkrad på den grunden att assistentens arbetstid överstiger dennes arbetsförmåga enligt meddelat beslut om sjukersättning. (Mål nr 1793-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3407-19).

Share Öppna i ny flik

Ett rättesnöre i rätten

2021-02-03

 Tilltala varandra med titel, behandla varandra med respekt och undvik värdeladdade ord - det är några av de uppmaningar som finns i de uppdaterade handlingsreglerna för uppträdande i rättssalen.

Share Öppna i ny flik

Fyra män döms i korruptionsmål rörande Statens fastighetsverk

2021-02-03

 Tingsrätten dömer en f.d. fastighetschef på Statens fastighetsverk (SFV) för bl.a. grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman, grovt brott till fyra års fängelse. Två entreprenörer döms för liknande brott till fängelse, och en tredje för grovt givande av muta till villkorlig dom. En tidigare generaldirektör för SFV frikänns från åtalet om tjänstefel.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-02-03

 

Fråga om det är förenligt med upphandlingslagstiftningen att vid en upphandling av ramavtal inte ange en övre gräns för de kvantiteter som kan avropas från ramavtalet. Om så inte är fallet är även fråga om under vilka förutsättningar en sådan brist kan anses ha medfört att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada. (Mål nr 6151–6159-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1142–1150-20). 

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2021-02-03

 Tingsrätten har i dag dömt 20 personer för inblandning i narkotikabrott i Vårberg under perioden november 2019 till februari 2020. Åtalet mot en person för människohandel har ogillats. En advokat som tidigare entledigats blir ersättningsskyldig för merkostnader i målet.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2021-02-02

 Remissvar avseende promemorian Förarbevis för vattenskoter

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-02

 I veckans inlägg skriver domaren Johan Thorblad om internationellt rättsligt samarbete och vad det rättsliga samarbetet innebär för en tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

37-årig man döms för 33 fall av falskt larm

2021-02-02

 Under hösten 2020 ringdes en stor mängd falska larmsamtal till nödnumret 112. I början av november frihetsberövades en 37-årig man misstänkt för att ligga bakom samtalen. Mannen döms nu för 33 fall av falskt larm.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2021-02-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att den som överklagar måste räkna med att en mindre försening i postgången kan uppkomma. Tiden för att överklaga har återställts för ett överklagande som poststämplats tre arbetsdagar före överklagandetidens utgång men som kommit in först därefter.