Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kommentar i sociala medier bedöms som hets mot folkgrupp

2020-12-21

 I en grupp på Facebook kommenterade mannen en artikel om en person som påstod ha begått en hedersrelaterad våldtäkt med orden ”Äckliga muslimjävel”. Kommentaren har ansetts ge uttryck för missaktning av gruppen muslimer och träffas av straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i hovrätten när ny muntlig bevisning åberopas i ett brottmål

2020-12-21

 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2020-12-21

 

Fråga om förutsättningarna för att neka avdrag för ingående mervärdesskatt i en nystartad verksamhet, när denna verksamhet har registrerats till mervärdesskatt av Skatteverket. (Mål nr 3561–3566-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8750–8755-18).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-18

 Måndagen den 7 december inledes huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen har pågått under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt och avslutades den 17 december 2020.

Share Öppna i ny flik

New translation of judgment from the Supreme Administrative Court

2020-12-18

 

The Supreme Administrative Court has published another ruling translated into English on its English-language website.

Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Link to English-language website:

Share Öppna i ny flik

Kontaktförbud ska prövas trots att giltighetstiden har löpt ut

2020-12-18

 Högsta domstolen har i plenum beslutat att den som har ålagts ett kontaktförbud och begärt domstolsprövning under förbudets giltighetstid ska kunna få det omprövat i domstol trots att giltighetstiden har löpt ut.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättsföreningen fick den felaktiga lagfarten undanröjd

2020-12-18

 Lantmäteriet hade beviljat lagfart för ett förvärv och missat att en bostadsrättsförening hade antecknat i fastighetsregistret att den var intresserad av att köpa fastigheten. Enligt ombildningslagen blir förvärvet giltigt trots ett sådant förbiseende av myndigheten. Men eftersom bostadsrättsföreningen hade överklagat lagfarten i tid, undanröjde Högsta domstolen lagfarten.

Share Öppna i ny flik

Sju personer döms för delaktighet i våldsamma upplopp i Malmö den 28-29 augusti i år.

2020-12-18

 En 31-årig man och sex ungdomar i åldern 16-17 år döms för att ha kastat sten eller på annat sätt ha deltagit i det våldsamma upplopp som skedde efter en planerad koranbränning samma dag.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för omfattande narkotikaförsäljning på Darknet

2020-12-18

 Försäljningen har pågått under flera år och omfattat ett stort antal preparat. Tabletter har också tillverkats i ett dolt utrymme hemma hos en av männen. Påföljden bestäms till sex respektive tre års fängelse. En tredje man döms för näringspenningtvätt, grovt brott till villkorlig dom och dagsböter

Share Öppna i ny flik

Hovrätten ogillar åtal för hets mot folkgrupp vid NMR:s demonstration i Göteborg den 30 september 2017

2020-12-18

 Hovrätten avvisar delar av åtalet eftersom det grundar sig på innehållet i tryckta skrifter. Vid prövning av återstående omständigheter kommer hovrätten fram till att det samlade agerandet inte har utgjort hets mot folkgrupp. Hovrätten dömer flera av de tilltalade för våldsamt upplopp.