Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Norrköpings tingsrätt dömer 14 tilltalade i ett stort narkotikamål till långa fängelsestraff

2021-06-30

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål med 14 tilltalade. Målet gäller framför allt storskalig narkotikahantering.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om avvisad talan

2021-06-29

 Fråga om återställande av försutten tid m.m.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-29

 En tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2021-06-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en kommun som enligt bosättningslagen tar emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen men tillhandahåller en bostad i en annan kommun är ansvarig för stöd och hjälp till den enskilde enligt socialtjänstlagen.

Share Öppna i ny flik

Byggnadsminne stoppar ny bro i Norrköping

2021-06-29

 Norrköpings kommun får inte tillstånd att flytta Brovaktarstugan för att bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-06-28

 Tingsrätten har i dag dömt en man hemmahörande i Kristianstadstrakten till sex månaders fängelse för att på ett internetforum ha publicerat uppgifter om militära skyddsobjekt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-06-28

 Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror har hänsyn tagits till omständigheter som hänför sig till en annan person.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-28

 Dom i mål om rättsprövning av beslut angående upphävande av strandskydd i samband med antagande av detaljplan.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i Gamlestaden-målet

2021-06-28

 Tingsrätten kommer att meddela dom i målet den 29 juli 2021 kl.11.00. Vidare har tingsrätten beslutat att samtliga tilltalade utom en ska vara fortsatt häktade i målet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-06-28

 Offentlig upphandling; fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut har börjat löpa (Mål nr 1792-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5699-20).