Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling Vetlandamålet

2023-06-13

 Information om huvudförhandling i Vetlandamålet.

Share Öppna i ny flik

Två 19-åriga män har häktats misstänkta för bl.a. två mord i Farsta den 10 juni 2023

2023-06-13

 Södertörns tingsrätt har häktat två män på sannolika skäl misstänkta för bl.a. två mord och två mordförsök som har skett den 10 juni 2023 på bl.a. Farsta torg. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt vapenbrott och narkotikabrott i Adolfsberg

2023-06-13

 Fem unga män har åtalats för grovt vapenbrott och narkotikabrott den 6 januari 2023. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 14, 16, 19 och 20 juni 2023, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. mord i Haninge meddelas den 14 juni 2023 kl. 11.00.

2023-06-12

 Domen kommer att vara tillgänglig på tingsrättens kansli den 14 juni 2023 från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning5@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Dom i de så kallade koranmålen

2023-06-12

 Kammarrätten finner i likhet med förvaltningsrätten att Polismyndigheten inte kunde vägra tillstånd för allmän sammankomst i de två aktuella målen.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-06-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. har avslutats

2023-06-09

 Huvudförhandlingen i målet om skottlossningen på Skolgatan i centrala Hässleholm avslutades i går.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner bland andra en tidigare fastighetsutvecklingschef på det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB från åtalet för flera fall av grov trolöshet mot huvudman m.m.

2023-06-09

 Luleå tingsrätt har idag frikänt en tidigare fastighetsutvecklingschef på Lulebo AB och fem företagare som bedrivit olika slags verksamhet inom bland annat Luleå kommun från samtliga åtal gällande grov trolöshet mot huvudman och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten har även avslagit åklagarens talan om näringsförbud och företagsbot samt ogillat Lulebo AB:s begäran om skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om misstänkt mord i Malå inleds måndagen den 19 juni 2023

2023-06-09

 Åklagaren har i dag väckt åtal mot fyra personer för mord. För två av personerna finns alternativa ansvarsyrkanden som avser anstiftan till mord och grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar om olika former av bokföringsbrott ska anses vara samma gärning

2023-06-09

 En kvinna godkände ett strafföreläggande för ett bokföringsbrott som bestod i att hon inte upprättat någon årsredovisning för räkenskapsåret 2014 i ett visst bolag. Några år senare åtalades hon för bokföringsbrott som bestod i att hon underlåtit att bokföra affärshändelser alternativt bevara räkenskapsinformation. Åtalet avsåg samma bolag och samma räkenskapsår som strafföreläggandet. Högsta domstolen har nu slagit fast att åtalet inte avser samma gärning som strafföreläggandet och att åtalet därför kan prövas.