Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hemtjänstuppdrag för miljonbelopp

2023-06-09

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål där ett bolag krävt ersättning av Linköpings kommun för hemtjänstuppdrag. Tingsrätten har kommit fram till att bolaget inte har rätt till den begärda ersättningen och har även bestämt att bolaget ska ersätta kommunen för advokatkostnader om knappt 1,5 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott

2023-06-09

 Riksenheten för säkerhetsmål har idag väckt åtal mot en man för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om barnbidrag

2023-06-08

 En bidragsberättigad har rätt att avstå från utbetalning av barnbidrag.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-08

 Rättsprövning av regeringens beslut om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Kriegers Flak.

Share Öppna i ny flik

Olovlig körning med en A-traktor som ändrats

2023-06-08

 Om en A-traktor ändras så att den inte längre uppfyller de grundläggande villkor som gäller för en A-traktor anses den återigen vara en bil. En förare som inte har den körkortsbehörighet som krävs för bil kan därmed göra sig skyldig till olovlig körning.

Share Öppna i ny flik

Domarutnämningar

2023-06-08

 Regeringen har den 8 juni 2023 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om insiderbrottslighet

2023-06-08

 Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet som skett under åren 2017–2018 i ett fastighetsbolag och ett danskt telekombolag. Hovrätten har prövat åtalet beträffande tretton personer, av vilka elva fälls. I förhållande till tingsrättens dom har ytterligare en person dömts och en frikänts. Hovrätten har också mildrat vissa påföljder.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om hantering av 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg i Göteborgs skärgård

2023-06-08

 Målet gäller hanteringen av cirka 380 kilo kokain som lastades av från ett fartyg till en mindre båt utanför Göteborg i maj 2020. Av narkotikan togs 330 kilo om hand, medan 50 kilo försvann i havet och delvis flöt i land vid ön Styrsö. Två män döms i hovrätten för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse 8 år respektive 5 år.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man för folkrättsbrott i Syrien

2023-06-08

 Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten och dömer en 44-årig man till fyra månaders fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

2023-06-07

 Ansökningar om tillstånd att bedriva verksamhet i form av äldreboenden och hem för viss annan heldygnsvård återförvisade till tillståndsmyndigheten för förnyad handläggning.