Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 12529-21 rörande den händelse där två barn blev skottskadade i Visättra, Flemingsberg, meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00

2022-02-10

 Tingsrätten har beslutat att skjuta upp domen. Domen kommer därför istället att meddelas den 15 februari 2022 kl 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 3. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Wendela Wedenryd på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om kamerabevakning

2022-02-10

 Fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning på en viss plats i en badanläggning i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor var uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om återkallelse av flygcertifikat

2022-02-09

 Fråga om Transportstyrelsen är behörig myndighet att återkalla ett flygcertifikat (Mål nr 7145-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 556-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-02-08

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-08

 I veckans inlägg skriver Matilda Nilsson om sitt arbete i Kosovo. Hon är utsänd från Sveriges Domstolar till Kosovos huvudstad Pristina för att arbeta med bevakning av rättegångar. Matilda tjänstgör vid den EU-gemensamma rättsstödsinsatsen EULEX Kosovo. Matilda har tidigare arbetat som assessor vid Göta hovrätt och som åklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping.

Share Öppna i ny flik

22-årig man döms till livstids fängelse för mord och tio mordförsök i Hjällbo

2022-02-08

 Hovrätten har idag dömt en 22-årig man till livstids fängelse för mord, tio mordförsök och grovt vapenbrott efter en skjutning i Hjällbo i maj 2021.

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2022-02-07

 

På grund av sjukdomsfall utgår de närmaste förhandlingsdagarna innevarande vecka. Rättegången återupptas preliminärt fredagen den 11 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2022-02-07

 

Due to sickness the main hearing has been cancelled the next few days and will preliminarily resume on February 11, 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2022-02-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ersättning som en fiskare har fått från ett bolag för utfört fiske ska hänföras till inkomstslaget tjänst.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-02-04

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.