Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer livstidsdomen mot den man som mördade sin före detta flickvän i Forsa utanför Hudiksvall

2018-05-17

 Liksom tingsrätten anser hovrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen natten den 14 maj 2017 uppsåtligen dödade kvinnan. Straffet bestäms till livstids fängelse mot bakgrund av det besinningslösa och omfattande våld som användes vid gärningen och de kränkande handlingar som mannen utfört mot kvinnans kropp efter döden. I övrigt instämmer hovrätten med tingsrätten rörande bland ann...

Share Öppna i ny flik

Bolag i intressegemenskap med Investor AB får inte göra avdrag för vissa ränteutgifter

2018-05-16

 Kammarrätten har idag beslutat att Indif AB, Rotca AB och Instoria Sweden AB, som är i intressegemenskap med Investor AB, inte får göra avdrag för vissa ränteutgifter som bolagen har haft till Investor AB under beskattningsåren 2013 och 2014.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-05-16

 En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under tre månader av sin fyraåriga tillståndstid haft en lön som understigit schablonbeloppet och arbetsgivaren har inte redovisat hans semesterförmåner på ett tydligt sätt. Vid en helhetsbedömning av om förutsättningarna för tillstånd varit uppfyllda under tidigare tillståndsperioder har anställningsvillkoren inte bedömt...

Share Öppna i ny flik

”Taximördare” får livstidsstraff omvandlat till 25 års fängelse

2018-05-16

 Den 30 oktober 2002 dömde Sundsvalls tingsrätt en rysk medborgare, född 1978, för mord, människorov och grovt rån till fängelse på livstid. Dessutom beslöt Sundsvalls tingsrätt att den dömde skulle utvisas från Sverige samt meddelade honom förbud mot att någonsin återvända till Sverige. (I en senare dom från Sundsvalls tingsrätt i samma mål dömdes även ytterligare person för samma brott till...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en 22-årig man till 18 års fängelse för bl.a. mord samt en 41-årig man till 14 års fängelse för bl.a. medhjälp till mord

2018-05-15

 Nyköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där fyra män åtalades för mord och en man åtalades för att ha anstiftat mordet. I målet fanns även ett åtal för anstiftan av allmänfarlig ödeläggelse avseende en handgranatsattack mot polisstationen i Katrineholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-05-15

 Utlämnande av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Åtal mot mordmisstänkt man ogillat i sin helhet

2018-05-15

 Tingsrätten har idag ogillat åtalet mot den man som har varit åtalad för mord alternativt grov misshandel och vållande till annans död den 2 mars 2018 i Möckhult utanför Oskarshamn.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-14

 Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Ägaren till bostadsrätten ska därmed inte kapitalvinstbeskattas på grund av avtalet

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en erfaren handläggare till sektionen Arkiv och registratur

2018-05-14

 Läs mer här

Share Öppna i ny flik

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om

2018-05-14

 Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrätten konstaterar att omständigheterna är sådana att det kan ifrågasättas om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika. Polisen ska därför göra om upphandlingen av persondokument och passystem.