Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-03-08

 De frågor i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är 1. om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom som innebär att ett avtal har fått bestå på grund av tvingade hänsyn till ett allmänintresse, av den anledningen att det i domslutet har angetts att förutsättningarna för ogiltighet är uppfyllda (jfr HFD 2017 ref. 45), 2. hur, vid...

Share Öppna i ny flik

Beslut i målet om det s.k. HA-mordet i Karlstad

2019-03-08

 Värmlands tingsrätt ogillade åtal mot två män för mord den 28 november 2017.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Nynäshamns kommun.

Share Öppna i ny flik

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss.

2019-03-08

 Ångermanlands tingsrätt har idag dömt huvudmannen i Operation Triss som bl.a. stått åtalad för flera narkotikabrott, misshandel och grovt penningtvättsbrott. Påföljden blev fängelse.

Share Öppna i ny flik

En person får sju års fängelse för förbere-delse till terroristbrott medan två frikänns

2019-03-08

 Solna tingsrätt har idag dömt en man till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott. Två andra män frikänns för detta brott. Fyra av de totalt sex åtalade döms för att ha finansierat IS:s verksamhet. Straffet för detta blir fängelse.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Fentanylmålet

2019-03-08

 Den 11 mars startar i hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. åtta fall av vållande till annans död, det s.k. Fentanylmålet. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå till och med den 22 mars.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att den begärda uppgiften omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Ett sambopar som har haft automatvapen i sin lägenhet döms för grovt vapenbrott

2019-03-06

 Ett par från Gnosjö som har haft bl.a. en kulsprutepistol och ett skarpladdat halvautomatiskt gevär i en garderob i sitt sovrum döms av Jönköpings tingsrätt för grovt vapenbrott. Straffet bestämdes till fängelse två år och sex månader för mannen och två år för kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Överklaganden om ny skola i centrala Partille avvisas

2019-03-06

 Förvaltningsrätten anser inte att tjänstemannabeslut fattat den 20 oktober 2018 angående ny skola i centrala Partille kommun utgör ett överklagbart kommunalt beslut. Överklagandena avvisas därför i denna del. Vidare anser förvaltningsrätten inte att det är visat att Utbildningsnämndens beslut den 24 oktober 2018 att anteckna information till protokollet var olagligt och beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen!

2019-03-06

 Veckans blogginlägg handlar om notarieföreningen på Södertörns tingsrätt.