Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-03-05

 Regeringen har den 5 mars 2020:

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer tre män för mord

2020-03-05

 Hovrätten dömer idag tre män från Norrbotten för mord på en 29-årig man som i augusti förra året påträffades nedgrävd i skogen vid Parakka. Påföljden bestäms till fängelse 16 respektive 17 år.

Share Öppna i ny flik

En gärning som begåtts under en akut psykos har inte medfört straffrättsligt ansvar

2020-03-05

 En gärningsman, som inte tidigare haft någon psykisk störning, drabbades oförutsägbart mitt i natten av en akut psykos med helt förvriden verklighetsuppfattning. Han misshandlade i det tillståndet en nära anhörig. Till följd av sitt psykotiska tillstånd, som gav upphov till vanföreställningar, saknade han helt förståelse av det sammanhang och den omgivning i vilken gärningen begicks. Högsta domstolen har ansett att han inte begått gärningen med uppsåt.

Share Öppna i ny flik

Rätten till omprövning av en fastställd livränta omfattar inte orsakssambandet mellan olyckan och den personskada som legat till grund för livräntan

2020-03-05

 

En kvinna hade skadats i en truckolycka. Den personskada som uppstod betraktades som en arbetsskada och hon tillerkändes en tidsbegränsad arbetsskadelivränta (en socialförsäkringsförmån). Vidare ingick hon en överenskommelse med det försäkringsbolag som försäkrat trucken.

Vid en prövning av rätten till arbetsskadelivränta som gjordes några år senare bedömdes att kvinnan inte hade rätt till fortsatt sådan livränta på grund av truckolyckan. Hon begärde då ompr&o...

Share Öppna i ny flik

Dom i narkotikamål

2020-03-05

 Huvudförhandlingen avslutades den 21 februari 2020 efter 11 förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Arbetsgivaravgifter ska betalas på rabatter som utgår till barn vid försäljning av jultidningar

2020-03-05

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i två domar kommit fram till att rabatterna som utgångspunkt ska anses utgöra ersättning för arbete och att bolagen därmed ska betala arbetsgivaravgifter på rabatterna.

Share Öppna i ny flik

Mål ang. mord

2020-03-04

 

Blekinge tingsrätt påbörjar huvudförhandling i mål B 1647-19 på måndag den 9 mars  gällande åtal avseende mord. Huvudförhandlingen förväntas pågår under åtta förhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för varumärkesintrång och brott mot upphovsrättslagen för att olovligen ha sålt kopior av ryggsäcken Fjällräven Kånken

2020-03-04

 Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom mot tre personer som olovligen sålt kopior av ryggsäcken Fjällräven Kånken. Samtliga tre döms för varumärkesintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har dessutom funnit att ryggsäcken Fjällräven Kånken är ett upphovsrättsligt skyddat konstnärligt verk och har därför dömt samtliga åtalade även för brott mot upphovsrättslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2020-03-04

 Ett beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får inte överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-03-04

 Den liechtensteinska associationsformen Anstalt, strukturerad som ett bolag, har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar.