Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om friskola

2022-10-27

 Kammarrätten har meddelat dom i målet som rör Föreningen Framstegsskolan i Göteborg. Domen innebär att föreningens rätt att bedriva skolverksamhet upphör vid utgången av höstterminen 2022.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2022-10-26

 Fråga om ett offentligt biträde kan förväntas använda restid för arbete vid bedömningen av rätten till ersättning för tidsspillan. (Mål nr 2903-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1429-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om placering enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2022-10-26

 Ett placeringsbeslut som fattas när den unge är omedelbart omhändertagen enligt LVU är överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-10-26

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Anställd på HVB-hem dömd till fängelse för bland annat våldtäkt mot barn

2022-10-26

 En intagen flicka på ett HVB-hem har utsatts för sexuella övergrepp av en anställd på hemmet. Mannen döms för bland annat våldtäkt mot barn till 5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

2022-10-25

 

Den som är skattskyldig till energi- och koldioxidskatt får under vissa förutsättningar göra avdrag för skatt som avser biogas som den skattskyldige har sålt som motorbränsle, 7 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ett bolag avser att träffa avtal med kunder i Sverige om försäljning av biogas i vätskeform för användning som motorbränsle för transportändamål. Med anledning av detta kommer bolaget att ingå avtal med en biogasproducent i Danmark om köp av biogas s...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt fastställer dom om förtal av en journalist

2022-10-25

 Svea hovrätt har idag fastställt en fällande dom för förtal av en journalist. Den åtalade kvinnan döms för grovt förtal. Straffet sänks något, men däremot höjs skadeståndet.

Share Öppna i ny flik

NMR-kandidater döms för misshandel

2022-10-25

 Tingsrätten har i dag dömt två män för misshandel som skedde natten före kommunvalet i Örkelljunga. Männen döms till fängelse respektive villkorlig dom och samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

”Knivmordet” i Sollefteå i juni 2022

2022-10-25

 Tingsrätten dömer en person för grov misshandel, grovt vållande till annans död och grovt hemfridsbrott till 5 års fängelse. Ytterligare fem personer döms för delaktighet i gärningen till ungdomsvård, skyddstillsyn respektive fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-25

 Veckans inlägg handlar om grundlagskommittén, bakgrunden till kommitténs uppdrag och några av de frågor som kommittén ska utreda. Det är vår administrativa fiskal Linnea Backman som har skrivit inlägget.