Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident

2021-02-25

 Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Åtal senarelagt i stort mål gällande grovt narkotikabrott

2021-02-25

 Ett stort åtal i mål B 3619-20 m.fl. förväntas komma in till tingsrätten på tisdag den 2 mars 2021 senast kl. 11.00. Tingsrätten kommer att publicera en nyhet på hemsidan när åtalet har kommit in. Där kommer även praktisk information om bl.a. huvudförhandlingen m.m. att framgå. Tingsrätten kommer samtidigt att gå ut med ett pressmeddelande. För beställningar av handlingar hänvisas till Uppsala tingsrätt, enhet 2. Beställningar görs med fördel per e-post till uppsala.tingsratt.e2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Stefan Holgersson ny president i Kammarrätten i Stockholm

2021-02-25

 Regeringen har den 25 februari utnämnt Stefan Holgersson att vara kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-24

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Målet gällande straffet för mord

2021-02-24

 Högsta domstolen kommer den 26 februari 2021 att meddela dom i mål angående straffet för mord efter 2020-års ändringar av mordbestämmelsen.

Share Öppna i ny flik

Stängning av bibliotek inte olaglig

2021-02-23

 En kommuninvånare i Karlstad överklagade kommunens beslut om att tillfälligt stänga biblioteken. Förvaltningsrätten har nu i en dom kommit fram till att kommunens beslut inte strider mot kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-23

 Södertörns tingsrätt har nu varit med i projektet Snabbare lagföring under ett års tid. Domaren Fredrik Nydén summerar våra erfarenheter och berättar om framtiden för projektet i veckans inlägg.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-02-22

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 12381-20.

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika

2021-02-22

 I rättsfallet slås fast att den som döms för att ha innehaft narkotika av visst slag ska dömas särskilt också för bruk av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare har innehafts samtidigt.