Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre män döms för förberedelse till mord och grovt vapenbrott

2020-03-16

 Lunds tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män som stått åtalade för att ha planerat ett mord på Magistrats-vägen i Lund den 20 november 2019. De tre männen döms alla för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Påföljden för två av männen har bestämts till fängelse i sju år medan den tredje mannen – som endast var nitton år då han begick brotten – döms till fängelse i fem år.

Share Öppna i ny flik

Slutrapporten ”Långsiktigt nämndemannauppdrag 2016-2019” har lämnats till regeringen

2020-03-13

 Domstolsverket har avslutat sitt kommunikationsuppdrag inför nämndemannavalet. Regeringsuppdraget redovisas i en slutrapport som har lämnats in till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-03-13

 Dom i målet mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby har idag meddelats av Uppsala tingsrätt. Tingsrätten dömer en person för misshandel i åtta fall till villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar, en person för misshandel och olaga tvång till villkorlig dom med 80 dagsböter och en person för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till villkorlig dom med samhällstjänst i 160 timmar. Den misshandel som det har varit fråga om anses inte som ringa.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten undanröjer en dom från Södertörns tingsrätt eftersom en nämndeman varit jävig

2020-03-13

 Sedan en nämndeman "gillat" inlägg på Facebook av en person som synbarligen är medlem i Bandidos har nämndemannen ansetts jävig att döma i ett mål där den åtalades roll i Bandidos var av betydelse

Share Öppna i ny flik

Mål om bl.a. synnerligen grovt vapenbrott tas om i tingsrätten

2020-03-13

 Svea hovrätt har idag återförvisat ett mål till tingsrätten eftersom en av nämndemännen har ansetts jävig när tingsrätten avgjorde målet i juli 2019.

Share Öppna i ny flik

Brottet olaga förföljelse är i sig inte ett artbrott

2020-03-13

 I avgörandet behandlar Högsta domstolen frågor om straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse, liksom hur annan till brottet kopplad brottslighet ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för överfall i busskur

2020-03-13

 Malmö tingsrätt har idag dömt en 22-årig man för försök till mord till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen ska även betala skadestånd med drygt 200 000 kr till den drabbade kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-03-12

 Regeringen har 12 mars 2020

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2020-03-12

 Ett avtal om bl.a. driften av ett äldreboende, som har ingåtts mellan en kommun och en stiftelse inom ramen för vad som av parterna betecknas som ett s.k. idéburet offentligt partnerskap, har ansetts utgöra ett tjänstekontrakt enligt lagen om offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Tre kommuners införda förbud mot tiggeri strider inte mot lag

2020-03-12

 Förvaltningsrätten har i tre avgöranden prövat frågan om kommuners möjligheter att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri m.m. Domstolen har i målen funnit att de berörda kommunernas förbud mot passiv och aktiv insamling av bl.a. pengar på angivna platser i kommunen inte ska upphävas.