Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ny organisationsstruktur vid Göteborgs tingsrätt

2019-09-16

 Den 1 oktober 2019 genomför Göteborgs tingsrätt en organisationsförändring som innebär att tingsrätten utökar antalet målavdelningar från fyra till sex.

Share Öppna i ny flik

Sveriges domstolar lanserar ny webbplats idag

2019-09-16

 Idag lanseras Sveriges domstolars nya webbplats, vilket betyder att även Högsta domstolens sidor får ett nytt utseende och bland annat ökade sökmöjligheter för att hitta domstolens avgöranden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg

2019-09-16

 Fråga om förutsättningarna för beskattning i det ordinarie förfarandet och efterbeskattning på grundval av kontantinsättningar på den skattskyldiges bankkonto (Målnummer 3316--3318-19, Kammrrätten i Jönköpings målnummer 1420--1425-18). 

Share Öppna i ny flik

Pressmeddelande: Rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm är avslutad

2019-09-16

 Rättegången påbörjades den 3 september 2019 och har pågått under sex huvudförhandlingsdagar. I målet har omfattande bevisning lagts fram och sammanlagt har 21 personer inklusive de tilltalade hörts. Idag har rättegången avslutats som planerat och inbokade reservdagar behöver därför inte tas i anspråk. Dom i målet kommer att meddelas torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 14.00. Tingsrätten återkommer med information om presskontakter i samband med domens meddelande. För kontakt se informationen ti...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2019-09-13

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om det förelegat jäv för en av ledamöterna i kammarrätten. (Mål nr 3575--3581-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1618--1624-18).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i Malmö tingsrätts mål B 8001-19

2019-09-13

 Åklagaren har idag gett in en häktningsframställan med yrkande om att en 23-årig man ska häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord den 26 augusti 2019 i Malmö samt medhjälp till försök till mord och medhjälp till grovt vapenbrott den 21-26 augusti 2019 i Malmö.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om vad som händer med ett beslut om offentligt ackord när gäldenären går i konkurs

2019-09-13

 Inom ramen för en företagsrekonstruktion avseende tre bolag hade tingsrätten beslutat om offentligt ackord. Innan besluten fick laga kraft gick bolagen i konkurs. Enligt Högsta domstolens avgörande förfaller ett ackordsbeslut i en sådan situation.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-09-13

 Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation genom fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen till och från hovrätten sker genom fax har Svea hovrätt därför beslutat att upphöra med användandet av fax från och med måndagen den 30 september 2019. Handlingar som tidigare översänts till Svea hovrätt genom fax kan framöver skickas genom e-post till svea.hovratt@dom.se. Det går ocks&arin...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt upphör att kommunicera genom fax

2019-09-13

 Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation genom fax. Eftersom endast en mycket liten del av kommunikationen till och från hovrätten sker genom fax har Svea hovrätt därför beslutat att upphöra med användandet av fax från och med måndagen den 30 september 2019.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om vad som händer med ett beslut om offentligt ackord när gäldenären går i konkurs

2019-09-13

 Inom ramen för en företagsrekonstruktion avseende tre bolag hade tingsrätten beslutat om offentligt ackord. Innan besluten fick laga kraft gick bolagen i konkurs. Enligt Högsta domstolens avgörande förfaller ett ackordsbeslut i en sådan situation.