Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2018-03-15

 Fråga om det vid bedömningen av upphandlingsskadeavgiftens storlek är rätt att beakta att en annan kommunal nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling (Mål nr 122-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 306-17).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om graviditetspenning

2018-03-15

 Fråga om tillämpning av rätt till partiell graviditetspenning (Mål nr 7478-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1129-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande vållande till annans död

2018-03-14

 I det uppmärksammade målet där en 3-åring avlidit efter att ha fått i sig karfentanil döms flickans pappa för vållande till annans död till fängelse 1,5 år. Flickans farbror, som också var åtalad, frikänns för detta men döms för grovt narkotikabrott till fängelse 3 år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-03-14

 Rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Östra Göinge kommun. Intresseavvägning mellan allmänna intressen och den enskildes intresse av att kunna bebygga sina fastigheter vid sjön Tydingen. Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen kommenterar SVT:s Domstolen

2018-03-13

 I veckans blogginlägg skriver rådmännen Daniel Eriksson och Marcus Isgren om senaste avsnittet av SVT:s serie Domstolen.

Share Öppna i ny flik

Regeringen anser att böter ska skickas digitalt

2018-03-13

 Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag som ska göra det möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden. Regeringens ambition är att polisen därigenom får mer tid till att förebygga och bekämpa brott. I framtiden ska man till exempel kunna signera fortkörningsböter med en digital funktion.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-13

 Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.

Share Öppna i ny flik

M 5375-14 och M 5431-14

2018-03-13

 Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling i målen om SMA:s respektive Nordkalks ansökan om tillstånd till bergtäkt på norra Gotland

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offertbegäran

2018-03-13

 Angående rätt att ta del av allmän handling (Mål nr 751-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6158-17).

Share Öppna i ny flik

Regeringen stärker konsumentskyddet vid telefonförsäljning

2018-03-13

 Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.