Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En ung lagöverträdare har sluppit att återbetala kostnaden för provtagning och analys

2020-02-28

 En person som var under 18 år dömdes för ringa narkotikabrott och skulle enligt domen återbetala kostnaden för provtagning och analys. Högsta domstolen har upphävt beslutet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten i Stockholm upphör att kommunicera genom fax

2020-02-28

 Sedan den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 är domstolarna inte längre skyldiga att vara tillgängliga för kommunikation via fax.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten skärper straffen för skjutningar i södra Stockholm

2020-02-28

 Hovrätten dömer idag två män för mordförsök vid en skjutning i Brandbergen i januari 2018. En av männen döms dessutom för en skjutning i Haninge i december 2017. Hovrätten dömer männen till fängelse i 12 och 14 år.

Share Öppna i ny flik

Gemensam renskötselrätt inom Vapsten

2020-02-28

 Lycksele tingsrätt har funnit att de enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebyns område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om färdtjänst

2020-02-28

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en informationsskrivelse, som trafikförvaltningen skickat ut till personer med färdtjänsttillstånd, utgör ett överklagbart beslut (Mål nr 6507-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4405-19).

Share Öppna i ny flik

Allt fler mål till landets domstolar

2020-02-28

 Domstolarna behöver ökade resurser för att ta hand om allt fler mål. Långa väntetider riskerar negativa konsekvenser för samhällsekonomin, rättssäkerheten och för enskilda personer. Situationen är särskilt bekymmersam för migrationsdomstolarna, men det ekonomiska läget är generellt mycket ansträngt med ett fortsatt högt målinflöde och målbalanser som ökat under senare år. Domstolsverket har nu lämnat ekonomiska yrkanden till regeringen för åren 2021–2023.

Share Öppna i ny flik

En resningsansökan från Unionen har avslagits

2020-02-27

 En dom från Arbetsdomstolen har ansetts inte grundad på uppenbart lagstridig rättstillämpning. Detta trots att avgörandet gick i rakt motsatt riktning mot vad EU-domstolen hade uttalat i ett förhandsavgörande i målet. Anledningen var att Arbetsdomstolens avvikande bedömning endast rörde sådana frågor som ligger inom nationell domstols exklusiva behörighet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet inleds den 2 mars 2020

2020-02-27

 Den 2 mars 2020 inleds huvudförhandlingen i målet mot de fem personer som står åtalade för bl.a. narkotika- och penningtvättsbrott med koppling till Darknet.

Share Öppna i ny flik

En man döms för mordet i Andersbergs centrum

2020-02-27

 Gävle tingsrätt har idag dömt en man för ett mord som skedde i Andersbergs centrum den 26 september 2019. Mannen döms till fängelse i 15 år.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten i Stockholm berättar om sin verksamhet 2019

2020-02-26

 Kammarrätten presenterar sin verksamhetsberättelse för år 2019.