Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om strafftidsberäkning

2020-04-03

 

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff. (Mål nr 6724-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3866-19).

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling

2020-04-03

 Huvudförhandlingen i mål B 5303-19, angående bl.a. hets mot folkgrupp, har ställts in med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

Share Öppna i ny flik

Staten har rätt till ytterligare ersättning för utbetalad lönegaranti

2020-04-03

 Staten hade i en konkurs betalat ut lönegaranti till arbetstagarna. I ett utdelningsförslag beräknades statens utdelning till ett visst belopp. I avgörandet slår Högsta domstolen fast att staten kan ha rätt till ytterligare utdelning.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om fentanylanaloger

2020-04-03

 Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i det uppmärksammade målet om vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger. Det betyder att den tilltalade döms för grovt vållande till annans död, i åtta fall, till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-04-03

 Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-02

 Regeringen har den 2 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-04-02

 Regeringen har den 2 april 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ett editionsföreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form

2020-04-02

 Den som innehar skriftliga handlingar som kan ha betydelse som bevis kan vara skyldig att lämna ut dem till den som behöver dem i rättegången. Om innehavaren inte vill lämna ut handlingarna kan rätten, om förutsättningarna är uppfyllda, besluta om ett s.k. editionsföreläggande.

Share Öppna i ny flik

Kvarstad i bostadsrätt för dold ägares skulder

2020-04-02

 En kvinna hade i eget namn men för en mans räkning köpt en bostadsrätt och registrerats i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten kunde enligt Högsta domstolen beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om offentlig upphandling

2020-04-02

 Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.