Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörade av EU-domstolen

2020-01-21

 Attunda tingsrätt begär förhandsavgörande av EU-domstolen i tvist om ersättning för inställt flyg i samband med SAS-strejken 2019.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord i Kalix

2020-01-20

 Hovrätten har idag meddelat dom mot en 29-årig man som av tingsrätten dömts för mord till fängelse 16 år. Även hovrätten dömer mannen för mord till samma straff.

Share Öppna i ny flik

I dag tillträder Johan Danelius som justitieråd i Högsta domstolen

2020-01-20

 Johan Danelius har sedan 2016 arbetat som expeditionschef i Justitiedepartementet. Dessförinnan har han tjänstgjort som rättssakkunnig, kansliråd, ämnesråd, departementsråd och tf rättschef i Justitiedepartementet samt arbetat på advokatbyrå. Han har även varit utredare, expert och sakkunnig i statliga utredningar, bl.a. Takeover-utredningen och Utredningen om expropriationsersättning. Därutöver innehar han uppdrag som bl.a. ordförande i styrelsen för Juristföreningen i Stockholm och ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två gärningsmän för brott på Hjalmar Brantingsplatsen i Göteborg

2020-01-20

 En 21-årig man döms för mord till 16 års fängelse och en 21-årig man döms för grovt rån och andra mindre allvarliga brott till fängelse fem år och tre månader. Åtalet mot den tredje tilltalade, en 17-årig flicka, ogillas helt.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt har idag häktat en 20-årig man på sannolika skäl misstänkt för bl.a. grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, grovt brott

2020-01-17

 Mannen har också häktats på sannolika skäl misstänkt för vållande till kroppsskada, grovt brott, och för grov stöld. Brotten ska ha skett den 13 och den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

En person häktad för försök till mord och grovt rån i Skogås

2020-01-17

 Södertörns tingsrätt har häktat en person så som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt rån i Skogås den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till fortsatt kalkbrytning i Slite på Gotland

2020-01-17

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt får Cementa AB tillstånd att fortsätta bryta kalk och märgelsten på File hajdar och i Västra brottet. Råvaran används huvudsakligen för cementproduktion vid bolagets fa-brik i Slite, som är den största producenten av cement i Sverige. För att få fortsätta brytningen måste bolaget enligt domen vidta olika skyddsåtgärder för att skydda människor och natur från att störas eller skadas. Bolaget är också skyldigt att kompensera för den skada som ändå uppstår av verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ändrar inte domen beträffande beskattning av klubbägare

2020-01-17

 Mål: 3469-17 m.fl. Kammarrättens avgöranden innebär bl.a. att klubbägaren ska beskattas för inkomster som borde ha redovisats i bolag som han har haft kopplingar till. En huvudfråga i målen har varit om ett antal dansare som uppträtt i bolagens lokaler ska anses anställda av bolagen eller om de har bedrivit egna verksamheter. I målen har också prövats frågor om hur striptease ska bedömas momsmässigt.

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling beträffande försök till mord och grovt rån i Skogås

2020-01-17

 Åklagaren har begärt en person häktad för försök till mord och grovt rån i Skogås den 14 januari 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-01-17

 Entréavgiften till ett kattcafé omfattas inte av den reducerade mervärdesskattesats som gäller för tillträde till djurparker.