Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig visning av film för barn

2020-02-14

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om film som visats offentligt för barn utan att först anmälas till Statens medieråd. Även hovrätten dömer en representant för Jehovas vittnen för brott mot den s.k. åldersgränslagen.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. styckmordet

2020-02-14

 Åklagaren väckte den 6 februari 2020 åtal mot den man som är misstänkt för mord, brott mot griftefrid och narkotikabrott. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas den 21 februari kl. 09.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i det stora narkotikamålet

2020-02-13

 Tingsrätten har i dag avslutat huvudförhandlingen gällande synnerligen grovt narkotikabrott och grovt narkotikabrott med tolv tilltalade.

Share Öppna i ny flik

Beslut om återkallelse av läkarlegitimation kvarstår

2020-02-13

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallade efter anmälan från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en läkares legitimation då läkaren bedömdes ha visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Läkaren överklagade beslutet och begärde att han skulle få tillbaka sin legitimation. Förvaltningsrätten har idag avslagit läkarens överklagande. I målet är en nämndeman skiljaktig.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål angående misstanke om mord i Hjärsta, Örebro

2020-02-13

 Den 14 februari 2020 kl. 11.00 ska åtal väckas vid Örebro tingsrätt i mål B 2705-18. Huvudförhandling i målet beräknas kunna påbörjas onsdag den 26 februari 2020 kl. 9.00. Rätten kommer att bestå av lagmannen Björn Lindén och tingsfiskalen Robert Ingemarsson samt nämnd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om byte av efternamn

2020-02-13

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-02-13

 Huvudförhandlingen i Uppsala tingsrätts mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby är avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 13 mars 2020 kl. 14.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-02-12

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Migrationsöverdomstolens administrativa beslut KST 2019/391.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

2020-02-12

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det, som en förutsättning för att bolaget ska kunna nekas undantag från skatteplikt, måste ha skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdes-skatt inom ramen för den aktuella transaktionskedjan (Mål nr 6100-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3822-18).

Share Öppna i ny flik

En person döms för två mord i en källarlokal i Sätra

2020-02-12

 Två personer har åtalats för två mord i en källarlokal i Sätra den 10 april 2019. Tingsrätten dömer nu en av de tilltalade för bl.a. morden. Påföljden bestäms till livstids fängelse. Den andre tilltalade försattes på fri fot efter huvudförhandlingen och frias nu för mord och medhjälp till mord.