Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om försök till mord och grov mordbrand

2020-11-18

 Hovrätten har i dag dömt en kvinna för förberedelse till mord på sin tidigare sambo till 7 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-11-17

 Frågan om en s.k. nyckelperson i en företagsgrupp inom riskkapitalbranschen ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning till ett annat land har inte ansetts kunna besvaras genom förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-17

 I veckans inlägg skriver domaren Lisa Anestål om målsägandebiträdets roll i brottmål, vilka förutsättningar som måste finnas för att ett målsägandebiträde ska utses av domstolen och annat stöd som den som är målsägande kan få inför och under en rättegång.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd

2020-11-17

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande inhibition av villkor om Huawei.

Share Öppna i ny flik

Beslut om förbud mot huvudduk upphävs

2020-11-17

 I två domar har Skurups respektive Staffanstorps kommuns beslut ansetts stridande mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2020-11-17

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 6456-20

Share Öppna i ny flik

New English-language website for Sweden’s Supreme Administrative Court

2020-11-17

 The case law of the Supreme Administrative Court is now available in English. On a new website, the Court will publish a selection of current precedents within the administrative law area.

Share Öppna i ny flik

Begränsning av antalet platser för åhörare i rättssalarna

2020-11-17

 För att minska antalet besökare vid tingsrätten och hyres- och arrendenämnden har vi idag beslutat att kraftigt inskränka antalet platser för åhörare i rättssalarna.

Share Öppna i ny flik

Häktningar i mål om mord

2020-11-13

 Tingsrätten har idag häktat två personer som bedöms vara på sannolika skäl misstänkta för mord. Brottet ska ha begåtts på Årstabron den 17 september 2020.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-13

 En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.