Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Begränsad telefontid

2020-04-06

 Hovrättens, Mark-och miljööverdomstolens och Patent- och marknadsöverdomstolens telefontider är fr.o.m. den 7 april begränsad till vardagar kl. 08.30–15.00 med avbrott för lunch kl. 11.30–12.30.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i det återförvisade s.k. högskoleprovsmålet är avslutad

2020-04-06

 Rättegången i det s.k. högskoleprovsmålet har tidigare avslutats efter sexton huvudförhandlingsdagar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-03

 

Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-04-03

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Orust kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning

2020-04-03

 

Vad som avses med heltidsutbildning inom arbetslöshetsförsäkringen. (Mål nr 2245-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 270-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om strafftidsberäkning

2020-04-03

 

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff. (Mål nr 6724-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3866-19).

Share Öppna i ny flik

Inställd huvudförhandling

2020-04-03

 Huvudförhandlingen i mål B 5303-19, angående bl.a. hets mot folkgrupp, har ställts in med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

Share Öppna i ny flik

Staten har rätt till ytterligare ersättning för utbetalad lönegaranti

2020-04-03

 Staten hade i en konkurs betalat ut lönegaranti till arbetstagarna. I ett utdelningsförslag beräknades statens utdelning till ett visst belopp. I avgörandet slår Högsta domstolen fast att staten kan ha rätt till ytterligare utdelning.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet om fentanylanaloger

2020-04-03

 Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i det uppmärksammade målet om vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger. Det betyder att den tilltalade döms för grovt vållande till annans död, i åtta fall, till fängelse i fyra år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag

2020-04-03

 Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.