Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-23

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet konstaterat att en guidad forsränningstur inte är en sådan tjänst som omfattas av en reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik ska göras om

2019-09-23

 Förvaltningsrätten har den 20 september 2019 meddelat dom i två mål rörande Region Uppsalas upphandling av lokal- och skolbusstrafik och beslutat att upphandlingen ska göras om.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2019-09-20

 Bestämmelserna om onormalt låga anbud är inte tillämpliga på sådana priser som ligger till grund för utvärderingen av ett anbud men som inte utgör avtalsvillkor.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål gällande mord och försök till mord

2019-09-20

 Åtal har idag väckts vid Umeå tingsrätt mot en man med anledning av en händelse på Ersbodavägen, Umeå kommun den 23 januari tidigare i år. Mannen har åtalats för ett mord och tre fall av försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-09-20

 Regeringen har den 19 september utnämnt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-09-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen. Sökandebolaget har inte påstått att det i händelse av ett negativt besked i frågan om förhandsbesked överväger att göra några förändringar i verksamheten eller vidta några andra åtgärder eller dispositioner som skulle kunna motivera att frågan prövas genom ett förhandsbesked. Det kan därmed inte anses ha varit av vikt för bolaget att f&o...

Share Öppna i ny flik

Tufft ekonomiskt läge för migrationsdomstolarna

2019-09-18

 Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2020. Sedan tidigare har varit känt att Sveriges Domstolar får en ramökning med 280 miljoner kronor från 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-09-18

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett mål är av sådan enkel beskaffenhet att det i förvaltningsrätten får avgöras av en lagfaren domare. (Mål nr 1867-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10081-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-09-18

 Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en internetbaserad tränartjänst inte är en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad mervärdesskattesats.

Share Öppna i ny flik

Kvinna i 70-årsåldern döms för dråp på sin make

2019-09-16

 Åklagaren har väckt åtal mot en kvinna i 70-årsåldern för mord. Enligt åtalet har kvinnan i Lysekil i april 2019 berövat sin make livet. Tingsrätten har i dag dömt kvinnan för dråp till fängelse i två år.