Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Svenskt bolag inom en internationell koncern nekas avräkning med miljardbelopp

2020-03-26

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom kommit fram till att Flir Commercial Systems AB som ingår i en internationell koncern saknar rätt till avräkning av så kallad fiktiv utländsk skatt.

Share Öppna i ny flik

Länsstyrelsens fakturor utgjorde inte beslut

2020-03-26

 Kammarrätten har prövat om fakturor som länsstyrelsen har skickat till två djurhållare är godtagbara förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Penningtvättsförseelse men inget skadestånd

2020-03-26

 En man döms för att ha tagit emot pengar på sina konton. Pengarna visade sig komma från bedrägerier begångna mot en kvinna. Han är dock inte skadeståndsskyldig för den skada som bedrägerierna har orsakat kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Dom i fentanylmålet

2020-03-26

 Linköpings tingsrätt meddelade idag den 26 mars dom i det s.k. fentanylmålet.

Share Öppna i ny flik

Tillfälligt förkortade telefontider

2020-03-25

  Telefontiderna på Eskilstuna tingsrätt inskränks från och med den 26 mars 2020 till att vara kl. 8.00 - 11.30 samt 13.30-15.00.

Share Öppna i ny flik

Återkrav vid felaktig betalningsinstruktion

2020-03-25

 Den som skulle ha fått betalt av någon och av misstag ger instruktionen att betalning ska ske till någon annan, kan kräva den andre på beloppet när den som fått instruktionen inte insett eller borde ha insett misstaget.

Share Öppna i ny flik

Begränsad expeditionstid

2020-03-25

 På skärtorsdag har vi expeditionstid mellan 08:00-10:00

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten ( Mål nr 142-20, Kammrrätten i Sundsvalls mål nr 2932-19).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

2020-03-24

 

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten (Mål nr 5522-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1857-19).

Share Öppna i ny flik

Olaglig beskattning av ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm

2020-03-24

 Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.