Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information om det s.k. Casinomålet

2020-02-26

 

Uppsala tingsrätt meddelade i januari 2020 dom i det s.k. Casino-målet där 119 personer stod åtalade för i huvudsak grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. 75 personer av de som dömdes i tingsrätten har överklagat domen. Målet handläggs av hovrättens avdelning 8.

Planeringen av målet pågår och huvudförhandlingen beräknas kunna inledas i början april 2020 och pågå fram till mitten av september månad med visst sommaruppehåll.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat ett villkor om högsta antal åskådare på en fotbollsmatch i Allsvenskan

2020-02-26

 Polismyndighetens beslut att begränsa antalet åskådare på en ståplatsläktare under en fotbollsmatch som AIK Fotboll AB anordnat var riktigt. Det konstaterar förvaltningsrätten i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet från ansvar för grovt häleri

2020-02-26

 Tingsrätten frikänner en person som åtalats för grovt häleri i sex fall. Tingsrätten avslår även Kungliga Myntkabinettets skadeståndstalan och yrkande om bättre rätt till sju vikingatida mynt samt häver kvarstad.

Share Öppna i ny flik

Den 55-årige man som först erkänt och sedan förnekat att han dödat sin fru i bostaden i Järfälla har frikänts av tingsrätten

2020-02-26

 Den huvudsakliga frågan i målet har varit orsaken till att kvinnan avlidit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål där barnmorska är åtalad

2020-02-25

 Tingsrätten kommer kl. 14 idag att meddela dom i ett mål där en barnmorska är åtalad.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2020-02-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål uttalat sig om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad.

Share Öppna i ny flik

Barnmorska döms för vållande till kroppsskada, grovt brott

2020-02-25

 Åklagaren har åtalat en barnmorska för hennes agerande under en kvinnas förlossning i november 2016. Kvinnan fick värkstimulerande medel via dropp. Tingsrätten har kommit fram till att barnmorskan i stället för att höja dropptakten borde ha sänkt den, stängt av droppet eller tillkallat läkare. Att barnmorskan inte vidtog någon av åtgärderna var oaktsamt. Det ledde till att kvinnan fick så täta värkar att barnet drabbades av syrebrist med hjärnskador som följd. Barnmorskan döms därför för vållande till kroppsskada, grovt brott. Påföljden har bestämts till villkorlig dom med dagsböter....

Share Öppna i ny flik

TV4 ska betala en särskild avgift för felaktiga reklamavbrott

2020-02-25

 TV4 har under sändningen av en scenshow med en ståuppkomiker brutit mot bestämmelserna i radio- och tv-lagen om när annonsavbrott får göras i tv-program. I en dom beslutar förvaltningsrätten att TV4 ska betala 50 000 kronor i särskild avgift för vart och ett av de fyra felaktigt inplacerade annonsavbrotten i programmet.

Share Öppna i ny flik

Dagar för huvudförhandling fastställda i målet angående grovt miljöbrott

2020-02-25

 Åklagaren väckte i januari månad i år åtal mot en 76-årig man för grovt miljöbrott inom Jönköpings kommun. Mannen har genom sin försvarare erkänt miljöbrott av normalgraden. Huvudförhandling i målet kommer att inledas den 27 april 2020 kl. 09.00 i Jönköpings tingsrätt. Övriga huvudförhandlingsdagar är den 28-30 april 2020, den 12-13 maj 2020 och den 18-19 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i målet om Preemraff i Lysekil

2020-02-25

 Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling i målet om Preemraff i Lysekil. Förhandlingen inleds den 10 mars 2020 och hålls i Lysekil. Antalet åhörarplatser är begränsat. Representanter för media kan föranmäla intresse att följa förhandlingen.