Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ombyggnad av tingsrättens entré våren 2021

2021-02-12

 

Nu har arbetet med att bygga om domstolens entré påbörjats och arbetet beräknas pågå under hela våren. Vi bygger om entrén för att skapa en säkrare domstol och en bättre arbetsmiljö för våra anställda. Alla besökare kommer att släppas in och ut som vanligt via huvudentrén. Tingsrätten kommer under ombyggnationen upprätthålla en hög säkerhetsnivå i lokalerna. Vid behov kan det t.ex. beslutas om säkerhetskontroll vid inpassering till en förhandlingssal...

Share Öppna i ny flik

Två minderåriga systrar beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter

2021-02-12

 Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet har migrationsdomstolen funnit att det föreligger särskilt ömmande omständigheter för att bevilja systrarna uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i stora målet vid Södertörns tingsrätt inleds måndagen den 15 februari

2021-02-12

 

Stora målet vid Södertörns tingsrätt

Tingsrättens avdelning 2 ansvarar för ett par brottmål med samband (”stora målet”) vars gemensamma huvudförhandlingar ska pågå under hela våren och fram till midsommarveckan. Målen består av i huvudsak tre mål enligt följande:

 

  • - Beslagsmålet B 11907–20
  • - Kungens kurva målet B 772–20
  • - Encronmålet B 14383–20 (B 7306–20, 20349–20, 8845–...

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-11

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-02-11

 Regeringen har den 11 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2021-02-10

 

Fråga om i vilken utsträckning det är förenligt med undantaget från rätten till frihet för en underårig som är frihetsberövad för att undergå skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att, med stöd av 1 och 3 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, bereda och genomföra vård av den som fyllt 18 år och som bedömts ha ett socialt nedbrytande bet...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt

2021-02-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår Huaweis yrkande om inhibition av villkor i PTS beslut om 5G-tillstånd

2021-02-09

 Det saknas skäl att besluta att vissa villkor om Huawei i PTS beslut om 5G-tillstånd den 20 januari 2021 tills vidare inte ska gälla (inhibition). Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-09

 Szilárd Rado arbetar som administrativ direktör på Södertörns tingsrätt. Vanliga måltyper på en tingsrätt är exempelvis brottmål, mål som handlar om vårdnad och boende för barn och tvister om pengar.