Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pantbrev borde ha tagits upp som innehavarens fordran vid exekutiv försäljning

2022-12-06

 Högsta domstolen klargör förutsättningarna för bevakning av fordran vid exekutiv fastighetsförsäljning och vad som gäller för s.k. innehavarens fordran.

Share Öppna i ny flik

Rättskraft vid s.k. surrogatprestation

2022-12-06

 En man förde talan mot sin tidigare flickvän om att få tillbaka en ring. Han vann målet i tingsrätten och domen fick laga kraft. Domen kunde emellertid inte verkställas, eftersom den tidigare flickvännen vid verkställigheten inte innehade ringen. Mannen väckte en ny talan, denna gång om ersättning för ringens värde. Frågan är nu om den nya talan rör samma sak som den tidigare domen och därför inte kan prövas.

Share Öppna i ny flik

Information inför huvudförhandlingen i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-06

 Den 9 december 2022 kl. 09.00 inleds huvudförhandlingen i målet om mord på två personer, varav den ena en sexårig pojke, och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden den 26 maj 2022. Förhandlingen beräknas pågå i sex dagar med sista förhandlingsdag den 22 december 2022, se bifogad huvudförhandlingsplan. Åhörare kan under hela eller delar av huvudförhandlingen vara hänvisade till en sidosal.

Share Öppna i ny flik

Man döms till rättspsykiatrisk vård för mord i Almedalsmålet

2022-12-06

 Den 33-årige man som stått åtalad för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott i samband med Almedalsveckan 2022 döms idag för mord och förberedelse till terroristbrott till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Gärningsmannen ska också betala skadestånd till de efterlevande.

Share Öppna i ny flik

Värmlands tingsrätt dömer två anställda vid ett HVB-hem för vållande till annans död

2022-12-06

 Två anställda vid ett HVB-hem i Hagfors döms för vållande till annans död sedan en försvunnen pojke drunknat. Barnen som de arbetade med vistades i ett rum och de själva satt i en angränsande hall. När dörren mellan de två rummen var stängd, avvek en femårig pojke. Pojken hittades senare drunknad i ett vattendrag en kort bit från HVB-hemmet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten håller pressträff när domen meddelas gällande mord på Malmö latinskola

2022-12-05

 Huvudförhandlingen i målet är avslutad. Domen meddelas den 19 december 2022 klockan 11:00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det inte kunde anses vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågeställningen besvarades genom ett förhandsbesked.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för dom i målen 7208-21 och 656-22 rörande Cementa

2022-12-05

 Domen i målen rörande ansökan om rättsprövning av regeringens beslut kommer att expedieras onsdag den 7 december klockan 10.00.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplanen i mål om grovt spioneri m.m. har uppdaterats

2022-12-05

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan för mål om synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-12-05

 

Som tidigare meddelats har åklagaren nu väckt åtal i ovanstående mål. Tingsrätten återkommer nu med en mer preciserad inledande huvudförhandlingsplan.

12, 13, 14, 19, 20 och 21 december 2022

Yrkanden och inställningar samt åklagarens generella sakframställan

 

3 och 4 januari 2023

Försvararnas generella sakframställningar

 

9 och 10 januari 2023

Förhör med de tilltalade

 

11 januari 2023

reservdag

 

16...