Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har beslutat att avslå begäran om avvisning av åklagarens bevisning i Gamlestaden-målet

2021-03-24

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå två tilltalades begäranden om avvisning av åklagarens bevisning avseende s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-23

 Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Hjärstamordet i Örebro startar i april

2021-03-23

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1752-20 gällande ett åtal om mord i Örebro kommer att inledas den 7 april 2021. Förhandlingen kommer att genomföras vid Örebro tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Omarronderingen Stora Tuna mm avgjord i mark- och miljödomstolen

2021-03-23

 Ett mål av betydelse för skog och åkrar runt Borlänge har avgjorts idag. Mark- och miljödomstolen har avslagit alla överklaganden av omarronderingen Stora Tuna med några mindre undantag. Om domen vinner laga kraft kan drygt 1 200 markägare efter tio års lantmäteriförrättning börja bruka sina nya, större och mer sammanhängande skiften.

Share Öppna i ny flik

Upphandling av larmförmedlingstjänster ska göras om

2021-03-23

 

Norrköping Norrevo Fastigheter, Norrköping Hamn och Nodra har på förhand annonserat sin avsikt att utan konkurrensutsättning ingå kontrakt direkt med SOS Alarm för vissa larmtjänster. Som skäl för att inte konkurrensutsätta inköpet åberopades att ingen annan leverantör kunde utföra tjänsten av tekniska skäl och ensamrätt. Securitas Sverige begärde överprövning av upphandlingen och hävdade att bolaget hade resurser och förmåga att konkurrera med SOS Alarm om kontraktet....

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-23

 Den här veckan besöker Domarbloggen Linda Björklind (tidigare Petersson) som var notarie på Södertörns tingsrätt för snart tio år sedan. Vad har hänt sedan notarietiden? Och hur ser Linda på sin notarietid så här i efterhand?

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sexualbrott mot barn och barnpornografibrott

2021-03-23

 Tingsrätten har idag dömt en 42-årig man till ett långt fängelsestraff för grova sexualbrott mot barn och annan grov brottslighet mot barn samt för barnpornografibrott. Samtidigt har domstolen dömt en trettioårig man och en nittonårig man för barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2021-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om skjutningen i Gamlestaden inleds den 26 mars

2021-03-22

 Åklagaren har idag väckt åtal mot 15 personer för mordförberedelser och inblandning i mord i Gamlestaden den 3 maj 2020. Målet påstås ha kopplingar till organiserad brottslighet och bevisningen omfattar krypterad kommunikation s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Fängelse på livstid för dubbelmord i Prizren, Kosovo

2021-03-22

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 37-årig man för att ha dödat sina föräldrar genom att skjuta dem med varsitt skott i huvudet med en pistol. Händelsen inträffade den 20 januari 2020 i staden Prizren, Kosovo. Brotten har rubricerats som mord och straffet har bestämts till fängelse på livstid. Den dömde ska också betala skadestånd till sina syskon som berövades båda sina föräldrar.