Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inget skadeståndsansvar efter PFAS i dricksvattnet

2022-12-20

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom gällande skadeståndsansvar för Ronneby Miljö och Teknik AB. Hovrätten anser inte att de personer som i hovrätten fört talan om skadeståndsansvar har bevisat att de orsakats personskada.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. har avslutats

2022-12-19

 Huvudförhandlingen i målet har i dag avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2023. Tingsrätten har vidare beslutat att de tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Turkiet

2022-12-19

 I ett fall där Turkiet begärt en person utlämnad som medansvarig för kuppförsöket i Turkiet 2016 och för att ha varit med i den s.k. Gülenrörelsen har flera hinder mot utlämning ansetts finnas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande morden på Malmö latinskola

2022-12-19

 Även hovrätten dömer en 18-årig man till livstids fängelse för två mord.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om aktivitetsstöd

2022-12-19

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är vid vilken tidpunkt ett beslutat aktivitetsstöd ska anses ha förfallit till betalning och därmed inte längre får ändras till den försäkrades nackdel (Mål nr 4247-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1746-22).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-12-16

 Regeringen har den 15 december utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. avslutas måndagen den 19 december

2022-12-16

 Huvudförhandlingsplanen i målet har uppdaterats med en offentlig del för parternas slutliga ansvarsyrkanden och inställningar samt för rättens beslut om tid för dom och i fråga om häktning.

Share Öppna i ny flik

Två huvudfrågor om bodelning i ett prejudikat

2022-12-16

 I en tvist rörande bodelning på grund av äktenskapsskillnad uppkom två huvudfrågor. Den första var om medel på ett konto med enskild egendom kunde fortsätta att vara sådan egendom – liksom det som skaffas inom ramen för de överförda medlen – när medlen förs över till ett för makarna gemensamt transaktionskonto med giftorättsmedel. En sammanhängande frågeställning rörde vad som menas med avkastning av enskild egendom. Den andra frågan gällde hur tjänstepensionsrättigheter ska behandlas i bodelningen när en pensionsförsäkrad arbetstagare ensam bestämmer över det aktiebolag som tecknat försäkring...

Share Öppna i ny flik

En dom om kränkande fotografering

2022-12-16

 En pappa hade efter en vårdnadstvist inte haft kontakt med sin dotter sedan hon var två år. Pappan stannade sin bil utanför det hus där dottern hade sin bostad och tog ett fotografi av henne när hon befann sig inomhus vid ett fönster. Dottern var då tio år. Fotograferingen skedde utan att dottern eller hennes mamma kände till eller hade samtyckt till fotograferingen. Frågan i Högsta domstolen var om pappan skulle dömas för kränkande fotografering eller om fotograferingen var försvarlig.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2022-12-16

 Om förutsättningarna för att lämna assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet när assistans utförs på obekväm arbetstid. (Mål nr 733-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3140-20)