Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

21-årig man dömd för förberedelse till grov mordbrand på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge

2020-02-18

 Attunda tingsrätt har idag meddelat en dom i målet mot den 21-årige man som åtalats för att våren 2019 ha förberett ett attentat mot Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Tingsrätten dömer honom till fängelse i två år och sex månader för förberedelse till grov mordbrand men frikänner honom från förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.

Share Öppna i ny flik

Rättegången i målet om mord på en man i Blackeberg är avslutad

2020-02-18

 Huvudförhandlingen i målet rörande mord på en man i Blackeberg den 30 juni 2019 avslutades den 18 februari 2020 efter fem förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 3 mars 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tilläggsbelopp till fristående skola enligt skollagen

2020-02-17

 Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående grundskola i form av tilläggsbelopp för en elev med omfattande behov av särskilt stöd ska bestämmas individuellt och får därmed inte bestämmas utifrån en förutbestämd budgetram.

Share Öppna i ny flik

Ny tid för dom i uppmärksammat mål om ungdomsrån

2020-02-17

 Tingsrätten avslutade huvudförhandlingen i målet den 5 februari 2020. Målet rör bl.a. ett rån där en av de tilltalade är åtalad för att ha urinerat på brottsoffret.

Share Öppna i ny flik

Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården

2020-02-14

 Regeringen har i dag tillkännagivit att Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården. Martin tillträder sin nya tjänst den 2 mars.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-02-14

 Regeringen har den 13 februari 2020 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse

2020-02-14

 Tingsrättens verksamhetsberättelse för 2019

Share Öppna i ny flik

Kommitté ska se över domstolarnas oberoende

2020-02-14

 Regeringen har beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska se över formerna för ändring av grundlag – och utreda åtgärder för att stärka domstolarnas och domarnas oberoende. Kommitténs arbete kommer att ledas av Högsta domstolens ordförande, Anders Eka.

Share Öppna i ny flik

Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännande för skolverksamhet kvarstår

2020-02-14

 Skolinspektionens beslut om återkallelse av godkännandena av English School Scandinavia AB (tidigare Elma School AB) som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Elma School kvarstår. Det beslutar förvaltningsrätten i en dom idag.