Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-03-18

 Regeringen har den 18 mars utnämnt:

Share Öppna i ny flik

OBS! Ändrad plats för huvudförhandling

2021-03-18

 Observera: Ändrad plats för huvudförhandling i målet angående rån m.m.

Share Öppna i ny flik

Bokförings- och skattskyldighet vid olovlig försäljning av läkemedel

2021-03-18

 Den som olovligen sålt ett preparat som utgör ett läkemedel har ansetts bokförings- och skattskyldig för verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättskraften av en dom om bättre rätt till fastighet

2021-03-18

 Enligt Högsta domstolens avgörande i dag har en dom om bättre rätt till fastighet inte bindande verkan i en senare tvist med en innehavare av panträtt i fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Regeringens utnämningar

2021-03-18

 Regeringen har den 18 mars utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-03-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om utrangeringsavdrag ska göras trots att en byggnad inte har rivits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt för mål om stöd vid korttidsarbete

2021-03-16

 Tillstånd till prövning i kammarrätt. Fråga om ordinarie lön i samband med ansökan om stöd vid korttidsarbete. (Mål nr 6715-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6165-20).

Share Öppna i ny flik

Möt Björn, domare vid Kammarrätten i Stockholm

2021-03-16

 Kammarrättsrådet Björn Berselius berättar om sitt uppdrag och om hur det är att arbeta vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-16

 I veckans inlägg berättar Maria Pagmén om sitt omväxlande arbete. Hon är en av sex handläggarchefer på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i mål grovt jaktbrott

2021-03-15

 Pressträff i samband med dom i uppmärksammat mål om grovt jaktbrott Mål: B 5279-18