Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer de tre män som åtalats för mord i Nacksta i Sundsvall den 12 december 2019 för mord

2021-01-22

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag ändrat Sundsvalls tingsrätts dom och dömt de tre tilltalade för mord samt bestämt påföljden för var och en av dem till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Försenad dom

2021-01-22

 Dom i mål B 897-20, som skulle ges fredagen den 22 januari kl 11:00 är försenad på grund av nätverksproblem.

Share Öppna i ny flik

Domen meddelad

2021-01-22

 Nätverket vid Hässleholms tingsrätt fungerar återigen som det ska och den dom som blivit försenad har nu meddelats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-21

 Regeringen har 21 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2021-01-20

 

Om arbete som personlig assistent under s.k. väntetid ska anses innebära att den försäkrade har uppvisat en förbättrad arbetsförmåga och om grund för att minska den försäkrades tidigare beviljade sjukersättning därmed föreligger. (Mål nr 3464-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6525-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

2021-01-19

 Återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-19

 Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring minskar tiden från brott till avgörande

2021-01-19

 Satsningen på en snabbare lagföring har konstaterats minska tiden mellan brott och avgörande. Nu har försöksverksamheten byggts ut, till bland annat Göteborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-01-19

 I veckans blogginlägg skriver domaren Evelina Englund om rollen som ordförande i en brottmålsförhandling och det förarbete och efterarbete som alltid måste göras.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring i brottmål – ett lyckat försöksprojekt vid Stockholms tingsrätt

2021-01-19

 Stockholms tingsrätt har sedan januari 2020 varit med i försöksprojektet ”Snabbare lagföring” i brottmål. Projektet har varit lyckat och tusentals mål har avgjorts under snabbspårets första år. Nu byggs försöksverksamheten ut över hela landet.