Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten meddelar dom i två mål om laglighetsprövning - distansdeltagande vid kommunfullmäktiges sammanträde

2021-01-22

 Förvaltningsrätten i Luleå har idag genom dom i mål 2620-20 och 2661-20, upphävt samtliga beslut som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträden i Luleå den 21 och den 22 december 2020.

Share Öppna i ny flik

19-åring dömd för mord

2021-01-22

 Jönköpings tingsrätt har i dag dömt en 19-årig man för att uppsåtligen ha dödat en 23-årig man i Gislaved i september förra året. Gärningen rubriceras som mord och mannen döms till fängelse i tio år.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer en tidigare anställd vid en svensk ambassad för grovt tjänstefel

2021-01-22

 Svea hovrätt har idag ändrat en dom från Stockholms tingsrätt och dömt en tidigare anställd vid en svensk ambassad för grovt tjänstefel till ett års fängelse

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer de tre män som åtalats för mord i Nacksta i Sundsvall den 12 december 2019 för mord

2021-01-22

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag ändrat Sundsvalls tingsrätts dom och dömt de tre tilltalade för mord samt bestämt påföljden för var och en av dem till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Försenad dom

2021-01-22

 Dom i mål B 897-20, som skulle ges fredagen den 22 januari kl 11:00 är försenad på grund av nätverksproblem.

Share Öppna i ny flik

Domen meddelad

2021-01-22

 Nätverket vid Hässleholms tingsrätt fungerar återigen som det ska och den dom som blivit försenad har nu meddelats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-01-21

 Regeringen har 21 januari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukersättning

2021-01-20

 

Om arbete som personlig assistent under s.k. väntetid ska anses innebära att den försäkrade har uppvisat en förbättrad arbetsförmåga och om grund för att minska den försäkrades tidigare beviljade sjukersättning därmed föreligger. (Mål nr 3464-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6525-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

2021-01-19

 Återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-01-19

 Fråga om förutsättningen för att återkalla permanent uppehållstillstånd för person som befinner sig i Sverige och har varit bosatt och folkbokförd i landet under mycket lång tid.