Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2022-02-02

 Högsta domstolen presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2021. Den innehåller bl.a. redogörelser för ett urval av händelser under året, sammanfattningar av vissa vägledande avgöranden (prejudikat) och statistikuppgifter.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man och kvinna för mordet på en äldre man i Rödeby

2022-02-02

 Blekinge tingsrätt dömde den 17 november 2021 en man och en kvinna till livstids fängelse för mord på en äldre man i dennes hem utanför Rödeby. Även hovrätten dömer båda för mord men bestämmer straffet för kvinnan till fängelse i 18 år.

Share Öppna i ny flik

Man döms till fängelse för att har kört ihjäl mor och son

2022-02-02

 Kalmar tingsrätt har idag dömt en 57-årig man för vållande till annans död, grovt brott, i två fall, vållande till kroppskada, grovt brott, i ett fall, samt grov vårdslöshet i trafik till 2,5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare information om huvudförhandlingen i det så kallade Notviken-målet

2022-02-01

 Som tidigare meddelats kommer huvudförhandlingen att inledas den 8 februari 2022 kl. 9.00 i sal 2 på Luleå tingsrätt. Orsaken till att huvudförhandlingen skjutits fram är sjukdom. I det följande finns information om rättegångsdagar samt viss praktisk information till media och till de som vill följa rättegången på plats.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-01

 Riksdagen har antagit ett flertal nya lagar som trädde i kraft den 1 januari 2022. Bland annat har det införts nya bevisregler i brottmål. I veckans inlägg på Domarbloggen kan du läsa om några av förändringarna på detta område.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål avseende grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen under åren 2011 och 2012

2022-02-01

 Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet i april och maj 2022. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 27 april 2022 kl. 09.00 och beräknas pågå under tretton dagar fram till den 23 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-02-01

 Frågan om det är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå (Mål nr 3566-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 883-21).

Share Öppna i ny flik

Ändrat startdatum i det så kallade Notviken-målet

2022-01-31

 På grund av sjukdom måste starten för huvudförhandlingen skjutas fram till den 8 februari 2022 kl 09,00.

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2022-01-31

 

På grund av sjukdomsfall utgår förhandlingsdagarna den förevarande veckan. Rättegången återupptas den 8 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2022-01-31

 

The main hearing has been cancelled this week due to sickness and will resume on February 8, 2022.