Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Både fällande och friande domslut i tingsrättens encrochat-mål

2022-03-11

 13 personer döms till fängelse mellan sex månader och sju år, medan två personer frias helt. Så blir utgången i en omfattande rättegång med information från encrochat som nyligen avslutats i Malmö tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-03-10

 Offentlig upphandling; fråga om det är tillåtet att använda lottning för att begränsa antalet kvalificerade anbudssökande i ett selektivt förfarande. (Mål nr 7741-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4835-21).

Share Öppna i ny flik

Kravbrev som skickats till en gäldenär som var satt under förvaltarskap avbröt inte preskriptionstiden

2022-03-10

 Gäldenären hade sedan 2005 förvaltare. Innan han fick förvaltare hade han ådragit sig skulder till ett telekomföretag och hade förpliktats att betala skulden genom ett beslut (utslag) av Kronofogdemyndigheten. Ett inkassobolag hade övertagit fordran och årligen skickat flera kravbrev till honom. Bolaget begärde under 2019 verkställighet av utslaget.

Share Öppna i ny flik

Lokalhyresgäst hade kvar sin rätt till ersättning

2022-03-10

 En hyresvärd hade i en uppsägningshandling inte lämnat någon underrättelse om att en lokalhyresgäst inom två månader från uppsägningen måste hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling om han vill behålla sin rätt att kräva ersättning för att hyresavtalet inte förlängs. Tvisten hänsköts inte till hyresnämnden och hyresgästen flyttade från lokalen. Därefter väckte hyresgästen talan om ersättning för förlust av hyresrätten.

Share Öppna i ny flik

Hässleholms tingsrätt har i dag dömt en 26-årig kvinna för försök till mord på en yngre kvinna. Straffet bestäms till 12 års fängelse.

2022-03-10

 

Den 26-åriga kvinnan bröt med en kofot upp ytterdörren till en 21-årig kvinnas lägenhet i centrala Hässleholm. Väl därinne skallade hon lägenhetsinnehavaren och tryckte en kniv i hennes höft. En ytterligare kvinna hade följt med den 26-åriga kvinnan in i lägenheten.

Sedan en väktare kommit in i lägenheten och ifrågasatt att kvinnorna trängt sig in i offrets lägenhet vände sig den 26-åriga kvinnan mot offret och högg mot hennes hals. Hugget skar av del av halspulsådern. ...

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om utökat antal vårdplatser inom Region Uppsala

2022-03-10

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förelagt Region Uppsala att inom viss tid utöka antalet vårdplatser inom sjukvården. Kammarrätten har bedömt att föreläggandet inte är tillräckligt tydligt och precist och har därför upphävt det.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-03-09

 Fråga om en leverantör vars anbud har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av påståenden om brister i utformningen av andra obligatoriska krav (Mål nr 4471-21, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 4083-20).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i tryck- och yttrandefrihetsmål

2022-03-09

 Den 15–17 mars 2022 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett tryck- och yttrandefrihetsmål där en kvinna står åtalad för grovt förtal genom att ha pekat ut en man som våldtäktsman i en bok respektive i en ljudbok/e-bok.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-03-08

 I veckans inlägg skriver Olof Hellström om sitt arbete för Sveriges Domstolar i Albanien. Han har arbetat i ett SIDA-finansierat biståndsprojektet som rör hanteringen av unga lagöverträdare . Arbetet har pågått under omkring fyra år och involverat polis, åklagare, domstolar och kriminalvård i både Sverige och Albanien. Olof är till vardags hovrättsråd vid hovrätten för Övre Norrland och han kommer snart att börja arbeta som domstolschef (lagman) för Lycksele tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Snabbare lagföring vid Eksjö och Jönköpings tingsrätter

2022-03-08

 Inom kort ansluter Eksjö och Jönköpings tingsrätter till försöksverksamheten med snabbare lagföring.