Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms till fängelse för att har kört ihjäl mor och son

2022-02-02

 Kalmar tingsrätt har idag dömt en 57-årig man för vållande till annans död, grovt brott, i två fall, vållande till kroppskada, grovt brott, i ett fall, samt grov vårdslöshet i trafik till 2,5 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare information om huvudförhandlingen i det så kallade Notviken-målet

2022-02-01

 Som tidigare meddelats kommer huvudförhandlingen att inledas den 8 februari 2022 kl. 9.00 i sal 2 på Luleå tingsrätt. Orsaken till att huvudförhandlingen skjutits fram är sjukdom. I det följande finns information om rättegångsdagar samt viss praktisk information till media och till de som vill följa rättegången på plats.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-02-01

 Riksdagen har antagit ett flertal nya lagar som trädde i kraft den 1 januari 2022. Bland annat har det införts nya bevisregler i brottmål. I veckans inlägg på Domarbloggen kan du läsa om några av förändringarna på detta område.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål avseende grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen under åren 2011 och 2012

2022-02-01

 Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet i april och maj 2022. Huvudförhandlingen kommer att inledas den 27 april 2022 kl. 09.00 och beräknas pågå under tretton dagar fram till den 23 maj 2022.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om offentlig upphandling

2022-02-01

 Frågan om det är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå (Mål nr 3566-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 883-21).

Share Öppna i ny flik

Ändrat startdatum i det så kallade Notviken-målet

2022-01-31

 På grund av sjukdom måste starten för huvudförhandlingen skjutas fram till den 8 februari 2022 kl 09,00.

Share Öppna i ny flik

Information till åhörare i målet om grovt folkrättsbrott i Iran

2022-01-31

 

På grund av sjukdomsfall utgår förhandlingsdagarna den förevarande veckan. Rättegången återupptas den 8 februari 2022.

Share Öppna i ny flik

Information to the audience in the case regarding serious crime against international law in Iran

2022-01-31

 

The main hearing has been cancelled this week due to sickness and will resume on February 8, 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande narkotikahantering i Uppsala

2022-01-31

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som främst handlar om påstådd omfattande narkotikahantering i Uppsala. Bevisningen i målet är mycket omfattande. En stor del av hovrättens arbete har därför bestått i att värdera en stor mängd bevis av olika slag, t.ex. kommunikation via krypterade applikationer och betalningar genom Swish. Hovrätten har kommit fram till att åklagarna inte har styrkt att det varit fråga om en så omfattande narkotikahantering som de har påstått. Trots detta har det rört sig om flera grova narkotikabrott och hovrätten har därför dömt flera av de huvudåtalade till långa f...

Share Öppna i ny flik

En pojke och hans pappa får skadestånd för att mamman tog barnet till IS i Syrien

2022-01-31

 Ett barn och barnets pappa får ersättning för psykiska besvär som orsakats av att mamman egenmäktigt tagit barnet till ett område i Syrien där det pågick en väpnad konflikt. Barnet får också ersättning för den integritetskränkning detta inneburit.