Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättegång om skjutningar i Norrköping

2021-03-25

 Rättegång om skjutningar i Norrköping hålls vecka 14-20 2021 Åklagaren har idag väckt åtal mot totalt 6 personer för bl.a. mord och försök till mord den 9 april 2020 samt mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping. Bevisningen innefattar bl.a. krypterad kommunikation, s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om återkrav av stöd

2021-03-25

 Fråga om överklaganden av beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots uttryckliga överklagandeförbud i tillämpliga förordningar.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-25

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nummer UM 2383-21.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare en person åtalad i målet rörande skjutningen i Gamlestaden

2021-03-25

 Den man som nu åtalas har länge varit misstänkt i målet. Åklagaren har i väntat på besked om tillstånd från spanska myndigheter för att kunna väcka åtal. Mannen har varit häktad i ett annat mål vid tingsrätten och han dömdes under gårdagen för grovt narkotikabrott till fängelse 5 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Spelbolagets begäran om förbud mot tillämpning av Covid 19-förordning avvisas

2021-03-24

 Ett spelbolag begärde ett omedelbart beslut av domstolen om att en förordning inte skulle tillämpas mot bolaget. Eftersom denna begäran ansågs innebära s.k. abstrakt normprövning kunde den inte tas upp till prövning.

Share Öppna i ny flik

Ökat förtroende för domstolarna

2021-03-24

 När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner. Det visar mätningen Förtroendebarometern som nyligen presenterades av Medieakademin.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har beslutat att avslå begäran om avvisning av åklagarens bevisning i Gamlestaden-målet

2021-03-24

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå två tilltalades begäranden om avvisning av åklagarens bevisning avseende s.k. Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-23

 Fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar när den beskattningsbara personen omsätter både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna tjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i det s.k. Hjärstamordet i Örebro startar i april

2021-03-23

 Hovrättens huvudförhandling i mål nummer B 1752-20 gällande ett åtal om mord i Örebro kommer att inledas den 7 april 2021. Förhandlingen kommer att genomföras vid Örebro tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Omarronderingen Stora Tuna mm avgjord i mark- och miljödomstolen

2021-03-23

 Ett mål av betydelse för skog och åkrar runt Borlänge har avgjorts idag. Mark- och miljödomstolen har avslagit alla överklaganden av omarronderingen Stora Tuna med några mindre undantag. Om domen vinner laga kraft kan drygt 1 200 markägare efter tio års lantmäteriförrättning börja bruka sina nya, större och mer sammanhängande skiften.