Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2022-10-18

 Det är inte förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om förenklad delgivning med e-post

2022-10-18

 Högsta domstolen har i ett avgörande tagit ställning till när e-post kan användas vid förenklad delgivning.

Share Öppna i ny flik

Ersättning till distansförsvarare

2022-10-18

 Ersättning för tidsspillan och utlägg ska tillerkännas en distansförsvararare upp till den nivå som motsvarar en schablon för vad en lokalt verksam försvarare är berättigad till. Högsta domstolen har i ett avgörande i dag uttalat sig om hur schablonen närmare ska tillämpas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-10-18

 Med lagens nuvarande uppbyggnad kan inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter beviljas när utlänningen omfattas av ett avlägsnandebeslut som fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dom i Hjulstamålet

2022-10-18

 Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål om mord, mordförsök och grova vapenbrott i Hjulsta med koppling till kriminella nätverk.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två personer för brott mot lagen om meddelarskydd

2022-10-18

 Tingsrätten meddelade idag dom i målet där tre personer på ett vårdbolag åtalats för brott mot lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Tingsrätten dömer två av personerna och frikänner en tredje.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-10-18

 Veckans inlägg handlar om mediehantering i samband med ett uppmärksammat mål. Det är domaren Kajsa Hällje som har skrivit inlägget. Kajsa Hällje var ordförande i det så kallade Nytorgsmålet som var tingsrättens mest uppmärksammade mål under förra året.”

Share Öppna i ny flik

Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-17

 

Rättegången i mål B 769-22 kommer i sin helhet att hållas inom stängda dörrar, det vill säga även den del som avser slutanföranden.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förberedelse till mord i Helsingborg

2022-10-17

 Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom i ett överklagat mål från Helsingborgs tingsrätt om bland annat förberedelse till mord i Helsingborg. Liksom tingsrätten dömer hovrätten tre personer till fängelse medan tre personer frikänns.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-10-14

 Energimarknadsinspektionens förlag till nya föreskrifter för mätning av el