Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tre personer döms för organiserad narkotikahantering

2023-06-28

 Två män och en kvinna döms för grovt narkotikabrott i Uppsala avseende gemensam hantering av närmare 12 kilo av den syntetiska drogen kristall (3-CMC) och amfetamin samt näst intill 9 kilo cannabis till flera års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Flera dömda för mord i Sätra

2023-06-28

 Två 17-åringar döms till sluten ungdomsvård i fyra år för mordet på en man i stadsdelen Sätra 2022. En 16-åring frikänns från åtalet för mord och en 17-åring frias från ett åtal för underlåtenhet att avslöja mord. Ytterligare två 17-åringar döms till ungdomsvård för grovt skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten friar 19-åring som åtalats för explosion på Avenyn

2023-06-28

 Tingsrätten har idag frikänt en 19-årig man åtalats för allmänfarlig ödeläggelse för att ha kastat in en handgranat på en nattklubb på Avenyn.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i mål om bl.a. försök till finansiering av terrorism, grovt brott, har avslutats

2023-06-27

 Huvudförhandlingen i målet har idag avslutats och dom kommer att meddelas den 6 juli 2023. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-27

 

Regeringen fann att ett bolag inte kunde överklaga länsstyrelsens beslut att inte meddela interimistiskt beslut enligt miljöbalken. Bolaget ansökte om rättsprövning av beslutet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att regeringens beslut endast innefattade en prövning av om bolaget hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. Regeringens beslut innefattade därmed inte någon prövning av bolagets civila rättigheter eller skyldigheter. Ansökan om rättsprövning ska därför avvisas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-27

 

Ett bolag som bedriver automatiserad värdepappershandel ansökte om förhandsbesked och ville veta om de licensavgifter som bolaget betalar till en utländsk handelsplats är mervärdesskattepliktiga.

En förutsättning för att meddela förhandsbesked är att de faktiska omständigheterna är tillräckligt klarlagda. Underlaget måste vara så klart och entydigt att den ställda frågan kan besvaras.

Av ansökan om förhandsbesked framgick att licenserna gav bolaget rätt att använda ...

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer tre män för brott mot prostituerade

2023-06-27

 Två män döms för flera rån och våldtäkter till fängelse. En tredje man, som var 17 år vid brotten, döms till sluten ungdomsvård.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i mål om skjutningar i södra Stockholm i januari 2023

2023-06-27

 Tingsrätten dömer en 20-årig man för att ha gett unga personer i uppdrag att utföra skjutningar dagarna efter varandra i slutet av januari 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bl.a. försök till mord i Enskededalen den 21 januari 2023 meddelas den 27 juni 2023 kl. 11.00.

2023-06-26

 Domen kommer att vara tillgänglig på tingsrättens kansli den 27 juni 2023 från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sprängladdning

2023-06-26

 Göta hovrätt har idag dömt en man och en kvinna för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Hovrätten har samtidigt ogillat ett åtal för försök alternativt förberedelse till mord alternativt grov misshandel i förhållande till den 29-årige mannen.