Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i mål om grovt olaga hot i Ängelholm

2018-09-21

 Huvudförhandlingen i mål B 6061-17 avslutades på fredagen.

Share Öppna i ny flik

Häktning för synnerligen grov misshandel

2018-09-21

 Södertörns tingsrätt har idag häktat en person som på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grov misshandel och grovt vapenbrott den 19 september 2018 i Bagarmossen i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Ett yrkande om avdrag för moms i anslutning till annans momsbedrägeri har ansetts utgöra en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen

2018-09-21

 Ett företag yrkade avdrag för ingående moms avseende vissa inköp. Företagets företrädare var i ond tro om att inköpen ingick som ett led i ett momsbedrägeri utfört av företagets leverantörer. Högsta domstolen har ansett att avdragsyrkandet var en oriktig uppgift enligt skattebrottslagen. Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte ansetts hindra straffansvar.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker tekniskt råd

2018-09-20

 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd (PBL-frågor m.m.).

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker tekniskt råd

2018-09-20

 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd (PBL-frågor m.m.).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om påföljd för fastighetsmäklare

2018-09-20

 En registrerad fastighetsmäklare omfattas av fastighetsmäklarlagen i sin yrkesverksamhet som fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

Share Öppna i ny flik

16 års fängelse för mord i koloniområde

2018-09-20

 Göteborgs tingsrätt har idag dömt den 25-årige man som stått åtalad för att ha mördat en 32-årig man i ett koloniområde i Kortedala den 29 december 2017. Tingsrätten avfärdar 25-årigens invändning om att han ska agerat i nödvärn och dömer mannen för mord och vapenbrott till 16 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-09-19

 En kurir som smugglat ca 20 kg metamfetamin till Sverige döms för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år och sex månader. Genom domen ger Högsta domstolen ytterligare vägledning när det gäller gränsdragningen mellan grov och synnerligen grov narkotikabrottslighet.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2018-09-18

 I veckans blogginlägg skriver rådmannen Fredrik Schedin om varför han valde att byta bana och lämna advokatyrket för en tillvaro som domare på Södertörns tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket stödjer ENCJ:s beslut om Polen

2018-09-18

 Det europeiska nätverket för domstolsadministrationer, ENCJ, har stängt av det polska rådet för domstolsväsendet. Domstolsverket deltar som observatör i nätverket och delar organisationens oro för utvecklingen i Polen.