Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Inför huvudförhandling i Vetlandamålet

2021-05-19

 Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet den 21 och 24 maj samt den 2 och 3 juni 2021. Den 3 juni är en reservdag. Förhandlingen kommer att hållas i sal 1 i Jönköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Upphävd detaljplan för Muminvärlden på Skutberget i Karlstad

2021-05-18

 Mark- och miljödomstolen har idag upphävt Karlstads kommuns beslut om att anta detaljplan för temapark med ett planerat Mumintema på Skutberget i Karlstads kommun.

Share Öppna i ny flik

Örebro tingsrätt meddelar dom i B 4515-20

2021-05-18

 Örebro tingsrätt meddelar idag dom mot fyra åtalade, två män och två kvinnor, för en dödsskjutning i Oxhagen i Örebro den 25 juli i fjol. Alla fyra döms till frihetsberövande påföljder och att betala skadestånd till den avlidnes dödsbo, sambo och föräldrar.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i mål om falskt larm, grovt brott

2021-05-18

 Skaraborgs tingsrätt har idag dömt en man för falskt larm, grovt brott, till villkorlig dom och samhällstjänst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om utseende av särskild granskare i bostadsrättsförening

2021-05-18

 Fråga om endast en medlem per bostadsrätt ska räknas som röstberättigad när fråga är om att utse särskild granskare.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser i mål 1198-20/308-20

2021-05-18

 Torsdagen den 20/5 2021 finns det inte plats för åhörare i salen på Norrköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-05-18

 Den här veckan handlar vårt inlägg om Sveriges Domstolars internationella arbete. Det är en verksamhet som säkerligen inte är lika känd för allmänheten som den dömande verksamheten.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om fråga om krav på prövningstillstånd i kammarrätt

2021-05-18

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att prövningstillstånd inte krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande i mål om påförande av miljöavgift.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om mord utanför restaurang Max i Boden till fängelse 16 år

2021-05-17

 Tingsrätten dömde den 15 mars 2021 en 45-årig man för mord på en 19-åring till fängelse 16 år. Händelsen ägde rum utanför restaurang Max i Boden. Hovrätten har i dag fastställt tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-05-14

 Fråga om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. (Mål nr 1649-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6189-20).