Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-05-21

 Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tidigare praxis i frågan om s.k. frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av enskilda bostäder i ett vårdboende inte påverkas av EU-domstolens dom i målet C-335/14, les Jardins de Jouvence. Vid uthyrning av lokaler för vårdboende som innefattar såväl enskilda lägenheter som gemensamma utrymmen, personalutrymmen och övriga utrymmen k...

Share Öppna i ny flik

Information om presskonferens i samband med att dom i målet angående händelserna på Drottninggatan den 7 april 2017 meddelas

2018-05-21

 Som tidigare meddelats kommer dom i målet att meddelas den 7 juni 2018 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Information about the press conference in connection with the judgement regarding the events at Drottninggatan on April 7th 2017

2018-05-21

 The District Court will hold a press conference when the judgement is delivered on 7 June 2018 at 1.00 pm.

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige

Share Öppna i ny flik

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) besöker Sverige

2018-05-21

 Den 20–23 maj 2018 besöker EU-domstolen Sverige.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om lokala ordningsföreskrifter

2018-05-18

 Fråga om en kommun kan reglera passiv penninginsamling genom lokala ordningsföreskrifter. (Mål nr 2149-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 754-18).

Share Öppna i ny flik

Fastighetsskatten för vindkraftverk inte högre än 0,2 procent

2018-05-18

 Kammarrätten har i en dom bedömt att fastighetsskatten för vindkraftverk inte kan tas ut med någon annan skattesats än 0,2 procent.

Share Öppna i ny flik

En person häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning

2018-05-17

 Nacka tingsrätt har i dag hållit häktningsförhandling och beslutat att häkta en person för grov kvinnofridskränkning.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-05-17

 Regeringen har den 17 maj 2018

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om offentlig upphandling

2018-05-17

 När en förvaltningsdomstol i ett mål om offentlig upphandling har hämtat in uppgifter som omfattas av sekretess och som den ena parten därför inte får del av ska domstolens granskning ske endast utifrån de skäl som medförde att handlingarna hämtades in.