Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

TV4 ska betala en särskild avgift för felaktiga reklamavbrott

2020-02-25

 TV4 har under sändningen av en scenshow med en ståuppkomiker brutit mot bestämmelserna i radio- och tv-lagen om när annonsavbrott får göras i tv-program. I en dom beslutar förvaltningsrätten att TV4 ska betala 50 000 kronor i särskild avgift för vart och ett av de fyra felaktigt inplacerade annonsavbrotten i programmet.

Share Öppna i ny flik

Dagar för huvudförhandling fastställda i målet angående grovt miljöbrott

2020-02-25

 Åklagaren väckte i januari månad i år åtal mot en 76-årig man för grovt miljöbrott inom Jönköpings kommun. Mannen har genom sin försvarare erkänt miljöbrott av normalgraden. Huvudförhandling i målet kommer att inledas den 27 april 2020 kl. 09.00 i Jönköpings tingsrätt. Övriga huvudförhandlingsdagar är den 28-30 april 2020, den 12-13 maj 2020 och den 18-19 maj 2020.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i målet om Preemraff i Lysekil

2020-02-25

 Mark- och miljööverdomstolen kommer att hålla huvudförhandling i målet om Preemraff i Lysekil. Förhandlingen inleds den 10 mars 2020 och hålls i Lysekil. Antalet åhörarplatser är begränsat. Representanter för media kan föranmäla intresse att följa förhandlingen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom efter bilbränderna i Västra Frölunda

2020-02-25

 I tingsrätten dömdes en 17-åring för att ha deltagit i omfattande bilbränder i Västra Frölunda i augusti 2018. Hovrätten har nu prövat om 17-åringen och två män i 20-årsåldern ska dömas för grov skadegörelse. Hovrätten fastställer den fällande domen mot 17-åringen. De två andra männen frikänns även i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om människorov m.m. i Floda

2020-02-25

 Genom hovrättens dom döms fyra personer till fängelse för olika former av delaktighet vid eller i samband med händelser i Floda i februari 2019. Åtalet mot en tilltalad ogillas.

Share Öppna i ny flik

Kommun får inte överklaga beslut om ordningsvakter

2020-02-21

 Kammarrätten har meddelat dom i ett antal avgöranden där en kommun ansökt hos Polismyndigheten om att få förordna ordningsvakter avseende vissa platser, med innebörden att platserna ska fastställas som s.k. förordnandeområden enligt 3 § lagen om ordningsvakter. De ställningstaganden som Polismyndigheten meddelat med anledning av ansökningarna har dock inte varit beslut enligt lagen om ordningsvakter och har inte heller haft sådana verkningar för kommunen att de kunnat överklagas.

Share Öppna i ny flik

Rättegången angående grov misshandel på Norrby, Borås, är avslutad

2020-02-21

 Huvudförhandlingen avslutades den 11 februari 2020 efter fyra förhandlingsdagar. Dom kommer att meddelas den 25 februari 2020 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Avgörande om målsägandebiträde i högre rätt

2020-02-21

 I avgörandet prövas betydelsen av att åklagaren förklarat sig inte föra målsägandens talan om enskilt anspråk i hovrätten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen i en ogiltighets- och klandertalan mot en skiljedom

2020-02-21

 En skiljenämnd beslutade att Republiken Polen ska betala skadestånd till ett luxemburgskt bolag på grund av att Polen brutit mot ett investeringsavtal mellan bl.a. Luxemburg och Polen. Polen klandrade skiljedomen och anförde bl.a. att skiljeklausulen i investeringsavtalet stred mot unionsrätten. Svea hovrätt ogillade Polens talan. Högsta domstolen har beslutat att ställa en fråga till EU-domstolen för att klarlägga frågan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

2020-02-21

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur värde av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen (Mål nr 3936-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4497-18).